NJEGOVA NAZOČNOST U MRAČNOM SVIJETU - Gary Wilkerson

"Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena" (2 Tim 3,1).
Pavao ovo ne kaže da nas preplaši. On sve to pripisuje grijehu ljudskog srca:
"Jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni" (2 Tim 3,2-5).
Ovo je priličan popis grijeha. Međutim, Pavao ne govori samo svijetu, nego i kršćanima: "Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile."
Kad kaže da će ljudi biti samoživi (ljubitelji samih sebe), prilično točno opisuje situaciju u mnogim crkvama danas. Dok se zlo povećava, te crkve povećavaju svoje težnje za samopromidžbom, dobitkom i udobnošću. Bog nam nikada nije rekao da izbjegavamo nespašene; oni su naše osnovno poslanje. Tako kad nam Pavao kaže da "se klonimo takvih", on govori o kršćanima koji se odriču Božjega autoriteta u svom životu. Zapravo, on ovo potvrđuje govoreći: "Što spada na me da sudim one koji su vani! Zar i vi ne sudite onima koji su unutra? Onima koji su vani sudit će Bog. 'Uklonite zločinca između sebe'" (1 Kor 5,12-13). Kao narod Božji, koji jasniji poziv na pokajanje možemo čuti?
Sotona će nastaviti rigati smrt. A samo je jedna stvar koja se može oduprijeti njegovu paklu na zemlji: crkva koja je u stanju dići se te neustrašivo i s poštenjem govoriti Riječ Božju. Bez svete nazočnosti u ovom mračnom svijetu, svijet nikada neće saznati da postoji nešto drugo.