NAZOČNOST BOŽJA

Stari zavjet pun je izvješća o divnim blagoslovima koji su došli onima koji su hodali u Božjoj nazočnosti.
Božja nazočnost bila je tako očita u Abrahamovu životu da su i pogani oko njega prepoznali razliku između svojih života i njegovoga: "Abimelek … reče Abrahamu: 'Bog je s tobom u svemu što radiš'" (Post 21,22). Ovaj poganski kralj je rekao: "U vezi s tobom nešto je drukčije. Bog je s tobom kamo god ideš."
Bog je obećao Jošui da nikakav neprijatelj neće opstati protiv njega kad je njegova nazočnost s njim: "Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti niti ću te ostaviti. Budi odvažan i hrabar" (Jš 1,5-6). Kad je Božji Duh s nama, možemo biti snažni i hrabri jer vjerujemo njegovim obećanjima.
Bog je rekao Izaiji posebno obećanje koje daje onima koji ga ljube: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj! Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće. Jer ja sam Jahve, Bog tvoj … ja te ljubim … Ne boj se, jer ja sam s tobom" (Iz 43,1-5).
S Božjom nazočnošću koja je u vama možete ići kroz bilo kakvu vatru i ne da ćete samo preživjeti, nego ćete biti sačuvani i zaštićeni u svemu.
Ova starozavjetna izvješća nisu puke priče. Ona su da nas ohrabre da se pouzdamo u Boga za njegovu nazočnost u našim vlastitim životima.