BOG NAM ŽELI OTVORITI OČI

Netko možda pita: "A što je s nevjerojatnim iskustvom učenika na Gori preobraženja? Nije li to bilo očitovanje Božje slave? Tamo je bilo nevjerojatno svjetlo i čudotvorna pojava Mojsija i Ilije."
U tom nevjerojatnom trenutku, Božja slava nije bila u Mojsiju ni u Iliji pa čak ni u spektakularnom svjetlu. Naprotiv, njegova blistava slava bila je u Isusu:
"Tada se preobrazi pred njima; lice mu zasja kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlo … začu se glas iz oblaka: 'Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao! Njega slušajte'" (Mt 17,2.5).
Tu je Božja slava utjelovljena u Kristu. Isus je otkrivenje svega što je Bog rekao da je on Mojsiju: dobar, milosrdan, strpljiv, pun dobrote i istine, drži milosrđe za tisuće, oprašta grijehe. Na Gori preobraženja Bog je otkrio živu sliku svoje vlastite slave: "Sve je to sada utjelovljeno u mom Sinu."
Ljubljeni, Bog nam želi otvoriti oči da vidimo "koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima" (Ef 1,18). Ovo jednostavno znači da je sva slava otkrivena Mojsiju utjelovljena u Božjem Sinu. I sad je Krist dan nama kao naša baština.
"U (Kristu Isusu, našem Gospodinu) prebiva sva punina božanstva tjelesno" (Kol 2,9 – parafrazirano).