ZA ČIME ČEZNE VAŠE SRCE? - Gary Wilkerson

Božja slava u potpunosti je otkrivena u Isusu; ne moramo se skrivati u rasjeklini stijene kao Mojsije. Ne moramo čekati da se voda izlije iz stijene; rijeke žive vode neprestano teku k nama iz njegova Duha koji prebiva u nama. Božja krajnja naklonost nije u stvarima, nego u njegovoj nazočnosti i on je ne zadržava od nas.
"A mi svi, koji otkrivena lica odražavamo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).
ZAPREKA GORČINE
Izraelci su mogli iskusiti Božju slavu baš kao i Mojsije. Gospodin im se htio pridružiti u obećanoj zemlji, ali njihova gorčina to je spriječila. To se dogodilo ranije. Kad je narod bio bez vode u pustinji, iskušavao je Boga. Izvorni hebrejski jezik nudi "čekić" ili "malj", što znači da su osuđivali Gospodina i osudili ga.
Kakav užasan čin, posebno od ljudi koje je Bog tako blagoslovio. U vrijeme kad su se mogli s vjerom uzdati u njega, prigovarali su, no još je uvijek ostalo Božje milosrđe. Usprkos njihovu grijehu, Bog je rekao Mojsiju da udari stijenu svojim štapom – i iz nje je potekla voda. Ta stijena predstavlja Isusa, uzimajući na sebe gnjev suda za naše grijehe. Zatim im je Bog ponudio živu vodu:
"Pili su, naime, iz duhovne stijene koja ih je pratila, a ta stijena bijaše Krist" (1 Kor 10,4).
Za čime čezne vaše srce? Je li vaš glavni san financijski cilj, materijalna želja? Ili je to nada Božje slave koja mijenja sav život? On vas je obilno blagoslovio svojom bezgraničnom naklonošću. Međutim, postoji još nešto više od zemaljskih blagoslova što se može znati o našem velikom Bogu. On želi da upoznate njegovu slavnu nazočnost u svakom području života.