OHRABRENI

U Ponovljenom zakonu 11 nalazimo Izraela kod rijeke Jordan spremnoga prijeći u obećanu zemlju.
Prije nego je Božji narod ušao u Kanaan, Mojsije ih je pozvao da se okupe radi posebne poruke od Gospodina. Sjetite se, to nije bila generacija osuđena umrijeti u pustinji radi svojih djela neposlušnosti. Naprotiv, bila je to generacija koja je bila iza onih bezvjernih. Kad su njihovi očevi prešli Crveno more, ovi su ljudi bili još mladi, u rasponu od ranog djetinjstva do dvadeset godina starosti. Sad su mnogi od njih imali preko pedeset godina i njihova vlastita djeca bila su treća generacija.
SLUŠAJTE ME
Mojsije je započeo svoje izlaganje ovoj "srednjoj generaciji" sljedećim riječima:
"I znajte danas da ne govorim vašim sinovima, koji nisu upoznali i koji nisu vidjeli stegu Gospoda, Boga vašega, veličinu njegovu, njegovu jaku ruku i mišicu ispruženu" (Pnz 11,2).
Mojsije je to razbistrio: "Ova poruka koju ću iznijeti nije upućena vašoj djeci. Ona nije za one koji nisu vidjeli čuda koja ste vi vidjeli. Ona nije za one koji nisu upoznali stegu Gospodnju. I ona nije za neiskusne, one koji nisu iskusili Božju strahovitu moć usred svojih kušnji."
JASAN NALOG
Kroz mnoge riječi, Bog je govorio toj srednjoj generaciji: "Ovdje je vaš punovremeni poziv kao mojih slugu. Morate uvijek biti postojani, nikada se ne kolebati u svom pouzdanju u mene. Na taj će način vaša djeca vidjeti moju silnu ruku na djelu u vašem životu. I bit će ohrabreni mirom koji imate usred svojih nevolja."