ARKA SIGURNOSTI

Živim li po vjeri, moram činiti kao Noa i sagraditi arku da izađem iz oluje.
"Po vjeri Noa … s pobožnim poštovanjem sagradi lađu (arku) da spasi svoju obitelj" (Heb 11,7).
Arka koju je Noa sagradio predstavlja Isusa Krista – i ne postoji drugo sigurno mjesto na zemlji.
Kad je Izaija prorokovao o kralju koji dolazi da vlada u pravdi, jasno je opisivao Krista:
"Čovjek će biti kao zavjetrina, utočište od nevremena, kao u sušnoj zemlji potoci, kao sjena velike stijene u žednoj pustari" (Iz 32,2).
Svuda širom svijeta ljudi očajnički traže sigurno mjesto da sakriju svoj novac. Mnogi kupuju oružje da zaštite svoju obitelj tijekom razdoblja za koje mi vjerujemo da će biti mračno vrijeme, kad će svatko voditi brigu samo o sebi. To uključuje i kršćane koji vjeruju Bibliji.
Međutim, nema drugog mjesta zajamčene sigurnosti na zemlji osim ostanka u Isusu. Ne izjavljujem ovo kao neku vrstu prazne teologije koju kršćani često lakomisleno govore. Preko dvije tisuće godina oni koji su se pouzdavali u Isusa za sigurnost dokazali su da je Božja Riječ istinita.
"Tvrda je kula ime Jahvino: njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta" (Izr 18,10).
"Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem" (Ps 18,3).