VOĐENI DUHOM SVETIM

"Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha" (Gal 5,25). U ovoj vrlo jednostavnoj uputi, apostol Pavao nam govori vrlo jasno: "Ako u vama živi Duh Sveti, neka ima potpun nadzor nad vašim životom. Svi mi trebamo biti vođeni Duhom."

Duh Sveti bio je poslan da bude naš neprestani nepogrešiv vodič i on prebiva u svima koji priznaju Krista kao Gospodina i Spasitelja. Kao svoje prebivalište, Duh traži naše tijelo kako bi vladao u prebivalištu našega srca.

Većina kršćana nema problema prihvatiti da nas Duh Sveti vodi k Isusu i da neprestano, svakoga trenutka, radi u nama. Mnogi od nas prizvali su ga bezbroj puta u vrijeme kriza za utjehu. Mi častimo Duha, propovijedamo o njemu i učimo o njegovim darovima i plodu. Molimo mu se, tražimo ga, preklinjemo da savije nebesa i oživi svoju Crkvu. Mnogi kršćani iskusili su izvorna očitovanja Duha, ali čini mi se da vrlo malo znamo o tome što znači hodati po Duhu.

Razumijevanje istine o hodanju po Duhu moglo bi mnoge izbaviti iz smetenosti, borbe, patnje, kolebanja, pa čak i požude tijela. Dakle, što je ta istina? Pavao je to jasno ukratko iznio: "Slijedimo Duha" (Gal 5,25).

Samo su dva puta za kršćanina da njima hoda: po tijelu ili po Duhu.

Tijelo ima svoju vlastitu tvrdoglavu volju; ono čini što izabere, a onda traži Boga da blagoslovi te odabire. Diže se i izjavljuje: "Gospodin mi je dao zdrav razum i mogu pametno donositi odabire. Ne moram čekati na njegovu uputu. Bog pomaže onima koji pomažu sami sebi."

Ali život po Duhu je upravo obrnut. Mi predajemo našu volju Duhu Svetom i uzdamo se u njegov tihi glas da će nas u svemu voditi. Duh Sveti je zaista poslan da uspostavi potpunu Kristovu vlast u našim životima. Biblija nam kaže: "Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku" (Ps 37,25), a to čini Duh. On želi voditi i upravljati svakim našim pokretom.