AGAPE LJUBAV by Gary Wilkerson

Kad se nakon uskrsnuća Isus pokazao učenicima, dao im je posljednju lekciju. Započela je kad je pitao Petra ljubi li ga. To pitanje postavio je ovom učeniku triput i svaki put Petar je odgovorio pozitivno. Zauzvrat, Isus mu je svaki put rekao: "Pasi jaganjce moje – pasi ovce moje – pasi ovce moje" (Iv 21,15-17).

Riječ koju Isus ovdje koristi za ljubav je grčka riječ agape, koja govori o nesebičnoj, požrtvovnoj, bezuvjetnoj ljubavi. Ta vrsta ljubavi kaže: "Ako me i prezreš, ja ću ti ipak davati. Ako me i odbaciš, ja ću ti još uvijek davati. Ako me i povrijediš, ja ću ti i dalje davati."

Međutim, kad je Petar odgovorio Isusu, upotrijebio je drukčiju riječ za ljubav. Svaki put kad je prisegnuo Kristu na ljubav, upotrebljavao je riječ phileo, ukazujući na bratsku ljubav. Ova vrsta ljubavi je obostrana – ona i prima i daje. Petar je u biti rekao Isusu: "Kao što ti daješ meni, ja ću davati tebi."

Isusu taj odgovor nije bio dovoljan. Zbog toga je svaki put odgovorio Petru: "Ako me ljubiš, pasi moje ovce." Rekao je: "Moj narod treba pomoć, Petre. Budi mu na raspolaganju. Hrani ga. Daj svoj život za njega."

Isus je opunomoćio Petra za život davanja. Znao je da je ovaj učenik spreman za to jer je u proteklim tjednima bio duboko slomljen. Ono što mu Isus zatim govori opisuje samu bit života davanja – slomljenost: "'Zaista, zaista, kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i hodio kud si htio. Ali kad ostariš, raširit ćeš ruke svoje, i drugi će te opasivati i voditi kamo ti ne bi htio.' To je rekao da označi kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Zatim mu reče: 'Slijedi me'" (Iv 21,18-19).

S ovim završnim učenjem, Isus je vodio Petra iz blagoslovljenog života u slomljen život davanja. Čineći tako, predao je Petru same ključeve kraljevstva. Bol, tjeskoba i žalost čekali su Petra u životu davanja koji je Bog odredio za njega. Međutim, kao što nam Ivanovo evanđelje ovdje govori, čak je i Petrova smrt donijela Bogu slavu.

Vi i ja možda nećemo raditi ono što želimo u ovom životu, ali možemo imati život koji odražava slavu Gospodnje naravi davanja. Dajući sve za druge s agape, možete otkriti da ste bolno izlijevani poput vina na Večeri Gospodnjoj. Ali kroz to, bit ćete usredotočeni na druge, snažno, utjecajno – i svijet će vidjeti razliku. Vaš život davanja otkrivat će slavu Božju – svjedočanstvo svijetu o njegovoj darežljivoj, dragoj naravi.