ONI ZADOBIVAJU BITKU by Claude Houde

"Došao je Amalek da ratuje s Izraelom. Mojsije je stajao na vrhu brda. Ljudi su se borili u dolini. Dok je Mojsije dizao ruke Bogu u molitvi, ljudi Božji su nadjačavali i svladavali neprijatelja. A onda su Mojsiju ruke postale teške, umorne. Kako su se njegove ruke spuštale, narod Božji doživljavao je poraz i neprijatelj je zadobivao zemlju. Narod Božji bio je poražen i u velikoj opasnosti. Stojeći svaki s jedne Mojsijeve strane, Aron i Hur podigli su uvis njegove ruke. Zatim su Mojsijeve ruke ponovno očvrsnule i narod Božji je trijumfirao nad svojim neprijateljem" (vidi Izl 17,8-13).

Mojsijevo stajanje na brdu raširenih ruku prema nebu simbolizira njegovo pouzdanje, oslanjanje i vjeru u Boga za pobjedu nad njegovim neprijateljima. "Jahve je gospodar bitke" (1 Sam 17,47). "Naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda" (2 Kor 10,4). A pobjeda se postiže "ne silom niti snagom, već Duhom mojim – riječ je Jahve nad Vojskama" (Zah 4,6b).

U Mojsijevu životu, kao i u našem, iste su bitke i pobjede. Ništa ne mogu postići u sebi ili po sebi i bijedno ću podbaciti uzdam li se na kraju u svoje ideje, iskustva, sredstva ili trud. U ovim trenucima nevidljivog i vječnog vojevanja, kad je bitka žestoka i na bojišnici su naši životi, obitelji, službe i budućnost, pobjedu nalazimo dok stojimo na Božjoj gori molitve, podižući ruke k njemu u pouzdanju i predanju.

Na gori se događa nešto fascinantno. Mojsijeve se ruke umaraju i dok se polako spuštaju, vjetar na bojnom polju mijenja smjer i neprijatelj zadobiva teren. Prolivena je krv, vojnici su ranjeni i pobijeni, krici boli i suza ispunjavaju dolinu, neprijatelj se diže na akciju i čuju se jezivi, nečovječni ratni pokliči. Što se događa?

Ista vojska koja je trenutak ranije trijumfirala, sad je masakrirana. Aron i Hur su shvatili što se događa. Stali su uz Mojsija, svaki s jedne strane, i podigli mu ruke u gesti i duhovnoj slici jedinstva, odanosti i potpore. Kao da su rekli: "S tobom smo, Mojsije. Prepoznali smo da te je Bog postavio kao našeg vođu i stojimo s tobom. Prepoznajemo važnost ovog principa i želimo prakticirati vjeru; želimo zaštititi i osnažiti narod Božji koji se bori u dolini."

Sad se obrnuo neprijateljev žestok i uništavajući udar, nezaustavljiv samo kratko vrijeme. Narod Božji nema dodatno naoružanje, ali sad je nesavladiv i njegova vojska je silna. On zadobiva bitku!

__________
Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.