NEOPISIVA LJUBAV

Isus se jednom okrenuo svojim zemaljskim rođacima i rekao: "Vas svijet ne može mrziti" (Iv 7.7).

S tim riječima, Isus nam daje lakmus test prave crkve i pravog učenika. Pitam se za koliko bi se crkava i kršćana danas moglo reći: "Vas svijet ne može mrziti."

Krist u biti govori: "Toliko ste unijeli svijet u crkvu – toliko ste razvodnili moje evanđelje – da vas svijet prihvaća. Postali ste prijatelj svijetu." Jakov nam u svojoj Poslanici daje ovo upozorenje: "Prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo je prema Bogu … tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu" (Jak 4,4).

Dakako, Isus je prijateljevao s političarima i grešnicima. Ali je isto tako zapisano da je bio "odijeljen od grešnika" (Heb 7,26). On je služio grešnicima, ali kao onaj koji je podređen svome Ocu. I mi smo, poput njega, pozvani da budemo u svijetu, ali ne od njega.

"Sjetite se riječi koju vam rekoh … Ako su mene progonili, i vas će progoniti" (Iv 15,20). Ne morate tražiti progonstvo. Ono neće doći zbog obavljanja vašega posla, vaše rase ili vaše pojave. Ne, ono će jednostavno doći jer ste Krista učinili svojim Gospodinom.

Dopustite mi dati riječ ohrabrenja. Iako svijet mrzi i progoni Kristove prave učenike, nalazimo sve veću ljubav i svetu privrženost među članovima njegove crkve. Doista, ono što uzrokuje da nas svijet mrzi, uzrokuje da nas naša pravedna braća i sestre još više prihvaćaju.

U danima koji su pred nama, ljubav u domu Božjem postat će još dragocjenija. Bit ćemo omrznuti od svijeta, ismijavani od medija, izrugivani od Hollywooda, predmet ismijavanja društva. Ali kad dođemo u dom Božji, doći ćemo na mjesto neopisive ljubavi, ljubeći jedni druge kao što nas Krist ljubi.

S kakvim se god progonstvom budemo susreli, to neće biti važno. Bit ćemo primljeni s ovim riječima: "Dobrodošao kući, brate; dobrodošla kući, sestro! Ovdje si ljubljen. Ovdje si ljubljena." I bit ćemo ponovno ohrabreni, kako bismo nastavili ići kao što nam naš Gospodin zapovijeda, s njegovim istinskim evanđeljem.