RIJEKA ŽIVOTA

Božja Riječ upozorava: "… kako ćemo joj izbjeći mi ako zanemarimo takvo i toliko spasenje?" (Heb 2,3). Velika se cijena plaća za zanemarivanja Krista.

Ezekiel 4 govori o rijeci života koja teče od Božjega prijestolja. Tu rijeku tvori sveta, iscjeljujuća voda i dok teče kroz pustinju, donosi život svemu što dotakne. Ona se sve više širi i postaje sve dublja, dok nije toliko vode da je potrebno plivati u njoj.

"Ova voda … spušta se u Arabu (pustinju) i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi" (Ez 47,8.9).

Ova rijeka života predstavlja propovijedanje evanđelja i ona teče sve od Golgote. Danas su milijuni, koji čuju i primaju Riječ Božju, iscijeljeni i Kristova istina ih budi da vide svoje zanemarivanje, lijenost i bezvoljnost. Sad su njihove oči širom otvorene i raduju se u Isusu. Svakodnevno ga traže, vole njegovu Riječ i prisni su s njim.

Dakle, što je s vama? Plivate li u Božjoj iscjeljujućoj vodi? Ili dopuštate da ova rijeka teče mimo vas? Pogledajte što se događa s pustinjskim područjima kamo ta voda ne doteče: "A močvare onoga mora i njegove bare neće ozdraviti: bit će za sol" (Ez 47,11).

Možda snosite krivnju zanemarivanja Isusa. Niste molili, bili ste neposlušni, zanemarivali ste njegovu Riječ i sad je vaše zanemarivanje postalo vaš stil života. Zapravo ste odbacili sva očekivanja koja je Isus jednom imao za vas.
Što znači "bit će za sol", kao što Ezekiel izjavljuje? To znači potpuna jalovost … neplodnost, praznina, suša, osamljenost. Sjetite se Mrtvog mora u Izraelu. Ta voda potpuno je predana soli. Nikakva riba u njoj ne može preživjeti niti može neka biljka rasti u njoj ili oko nje. Potpuno je neplodna.

Jeste li postali takvo močvarno mjesto – samotna, isušena bara? Je li vaš život bez ploda za Boga? Je li vaš dnevni život prazan, suh, osamljen? Drugi oko vas svuda donose plod i rastu u Kristu. Iscijeljeni su Božjom svetom vodom, ali vi ne posjedujete nijedno od sredstava koja oni imaju. Postali ste kršćanin jedino po imenu.

Nikada nije prekasno započeti iznova! Neka Gospodin učini ovo prvim danom novoga početka za vas.