GLAD ZA RIJEČJU BOŽJOM

"Radost Jahvina vaša je jakost" (Neh 8,10). U vrijeme kad su se te riječi navijestile, Izraelci su se upravo vratili iz ropstva u Babilonu. Pod vodstvom Ezre i Nehemije, ljudi su ponovno sagradili porušene jeruzalemske zidove. Sad su svoje oči držali na ponovnom uspostavljanju hrama i obnovi nacije.

Nehemija je sazvao poseban sastanak na gradskim Vodenim vratima, unutar ponovno izgrađenih jeruzalemskih zidova. "Tada se skupi sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima" (Neh 8,1). Približno 42.360 Izraelaca bilo je na tom sastanku. Uz njih je stajalo 7.300 slugu, uključujući 245 pjevača. Sve zajedno, okupilo se oko 50.000 ljudi.

Prvo je došlo propovijedanje Riječi Božje. Pismo kaže da su ljudi gladovali za njom: "Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona … svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju" (Neh 8,1-2).

Tim ljudima nije bilo potrebno gurati Riječ Božju. Svi su oni razvili glad za njom i bili su potpuno pripremni podvrći se autoritetu njegove Riječi. Željeli su da ih ona vodi, da usklade svoje živote s njezinom istinom.

Nevjerojatno, ali Ezra je propovijedao tom mnoštvu pet ili šest sati – od ranoga jutra do podneva" (Neh 8,3). No nitko nije obratio pozornost na vrijeme. "Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona" (Neh 8,3). Te je ljude Riječ Božja potpuno očarala.

Kakav nevjerojatan prizor! Takvo slično događanje danas ne biste mogli vidjeti ni u jednoj američkoj crkvi. Međutim, kažem vam, pravo probuđenje nikada se ne može dogoditi bez te silne gladi za Riječju Božjom. Doista, kad se narod Božji umori od slušanja propovijedanja njegove Riječi, započinje duhovna smrti – i radost Gospodnja odlazi.