JEDNOSTAVNA POSLUŠNOST by Gary Wilkerson

Na svadbi u Kani Galilejskoj, Kristova majka Marija vidjela je da je ponestalo vina. Uputila je sluge k svome sinu i rekla: "Što vam god rekne, učinite" (Iv 2,5).

Za mnoge od nas ispunjenje Duhom Božjim može se dogoditi u našoj molitvenoj klijeti ili u krugu zajedništva. Ali mnogi kršćani biti će ispunjeni jedino kad uistinu počnu biti poslušni jasnim Božjim zapovijedima. Uvjeren sam da je mnogim vjernicima prepreka ležeran stav prema Riječi Božjoj i njegovu glasu u svome srcu. Time što zanemaruju njegove upute za svoje živote, posebno u vezi s njegovim svetim ciljevima, lako su lišeni slobode i pouzdanja.

Prije nekoliko mjeseci razgovarao sam s jednim mladim neoženjenim kršćaninom koji mi je rekao da je odlučio odseliti se k jednom nevjenčanom paru koji živi zajedno. Izazvao sam ga rekavši mu: "To ne zvuči kao jako zdrava okolina za tebe." Zapravo je odgovorio: "Osjećam da je to sigurna situacija. Ne mislim da ću time uznemiriti Boga." Rekao je to ne u vjeri kao da to vjeruje, nego kao da je tinejdžer koji se iskrada iz kuće.

Na kraju se nevjenčani par razišao i ubrzo je taj kršćanski mladić ušao u ljubavnu seksualnu vezu s tom ženom. Ispričao sam tu priču ne da sudim, nego kao jednostavnu ilustraciju: Najbolji način da se bude ispunjen Duhom Božjim je da se jednostavno obrati pozornost na njegov glas i bude poslušan njegovim zapovijedima. Ako to činimo, to nam osigurava mir, sigurnost i radost te nam dopušta da govorimo za Boga s autoritetom. Kao što je Marija rekla slugama: "Što vam god rekne, učinite!"

Možemo trčati do oltara tražeći vino Duha Božjega, ali za mnoge odgovor leži u jednostavnoj poslušnosti.