POČETAK NJEGOVE SLUŽBE by Gary Wilkerson

U Ivanu 2 Isus ulazi u hram radi djela koje će označiti početak njegove javne službe. (Njegovo ranije čudo u Kani, kad je pretvorio vodu u vino, nije bio javni nastup.) Ono što se dogodilo zatim prilično je dramatično:

"Bijaše blizu židovska Pasha, te Isus uziđe u Jeruzalem. I nađe u hramu prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače novca gdje tamo sjede. Napravi bič od užeta te ih sve istjera iz hrama, skupa s ovcama i volovima. Mjenjačima prosu novac i stolove isprevrta. A prodavačima golubova reče: 'Nosite to odavde! Ne pravite od kuće Oca moga prodavaonicu!' Njegovi se učenici sjetiše da stoji pisano: 'Revnost me za kuću tvoju izjeda'" (Iv 2,13-17).

Ovo što je Isus ovdje učinio bilo je i više nego radikalno. Ako želite najaviti svoju službu, hoćete li ući u neku megacrkvu te započeti prevrtati stolove i tjerati van ljude? Isus je bio spreman pokazati više nego samo svoj autoritet. On je pokazao da će na svaki mogući način sve isprevrtati.

Sve se to dogodilo tijekom razdoblja Pashe. Na prvoj Pashi, židovske su obitelji morale zaklati janje kao obrednu žrtvu, uzimajući krv i nanoseći je na dovratke svojih kuća. Namisao je bila da kad anđeo smrti stigne i vidi krv koja je obilježavala vrata, prođe tu kuću. Bio je to simboličan obred koji je određivao Božje spasonosno izbavljenje Izraela iz Egipta, kad je oslobodio svoj narod od svakoga ropstva.

Sad je na scenu došao Isus kao Janje Božje, čija žrtva će osigurati naše izbavljenje od prokletstva grijeha. Ivan Krstitelj bio je svjestan toga, izjavivši već o njemu: "Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta" (Iv 1,29). Za manje od tri godine, svijet je gledao Kristovo svršeno djelo, kad je grijeh svega čovječanstva bio položen na njega.