BOŽJI PLANOVI ZA VAS

Dok je bio stvaran Novi savez, nebeski Otac i njegov Sin unaprijed su vidjeli da će mnogi zanemariti Krista. Ti ljudi postat će mlaki i na kraju otpasti. Dakle, Otac i Sin donijeli su sporazum: Ako se ijedna ovca izgubi ili zaluta, Isus će poći za njom i vratiti je u stado.

To je istina, mrtvo čovječanstvo može biti vraćeno u život svježom strujom iscjeljujuće vode. "Ova voda … teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave" (Ez 47,8). Kad Božja iscjeljujuća voda počne teći, svuda unaokolo počnu nicati zelene stvari – travka ovdje, mala biljčica ondje. Ubrzo cijeli vrt napreduje.

Dragi sveti, Bog još uvijek čezne za vama i još uvijek ima planove za vas. Zapravo, još danas možete započeti svoj život iznova. On obećava da će obnoviti sve što je izjedeno i potraćeno od vašega života, bez obzira kako dugo je to bilo: "Nadoknadit ću vam godine koje izjede skakavac" (Jl 2,25).

Još uvijek možete biti njegovo prebivalište, još uvijek učiti njegove tajne i primati njegova otkrivenja. Evo kako se možete vratiti: priznajte da ste ga zanemarivali; priznajte da ste bili prezaposleni i da ste imali vremena za sve osim za njega; priznajte da niste slušali kad vas je zvao. "Probudi se ti koji spavaš, ustani od mrtvih, i Krist će ti svijetliti" (Ef 5,14).

Zavapite mu sad: "O, Bože, iscijeli me! Probudi moju dušu. Prodrmaj me iz ovoga drijemeža. Želim se promijeniti. Gospodine, znam da ti moraš učiniti to djelo u meni. Čeznem za tvojim svježim dodirom."

Jeremija nam pokazuje srce Božje prema ljudima koji ga zanemaruju i zaboravljaju: "Vrati se, odmetnice, Izraele … Ne gnjevi se više lice moje na vas, jer sam milostiv – riječ je Jahvina … Samo priznaj svoju krivnju … Vratite se, sinovi, što se odvratiste, izliječit ću odmetništva vaša" (Jer 3,12-14.22).

Bog ti govori: "Dijete moje, na trenutak sam bio ljut na tebe. Predao sam te tvojoj praznini i osamljenosti. Ali sad ću ti obnoviti sve što je đavao uništio."