ISUSOVA RADOST

Gdje se Riječ Božja cijeni, neizbježan rezultat je izliće izvorne "Isusove radosti".

Nehemija i Ezra rekli su onima koji su se vratili u Jeruzalem: "Uzbuđeni ste u vezi s Riječju Božjom – gladujete za njom, volite je, dopuštate da radi u vašem srcu. Pokajali ste se, plakali i tugovali i Bog je zadovoljan s vama. Ali sad je vrijeme za radovanje. Izvadite rupčiće i obrišite suze. Ovo je vrijeme velike radosti i veselja" (vidi Neh 8,9-10).

Slava Gospodnja pala je na Izraela i ljudi su se sljedećih sedam dana radovali: "I sav puk ode jesti i piti … i svetkovati s velikom radošću, jer su razumjeli riječi koje su im bile objavljene" (Neh 8,12).

Hebrejska riječ za radost ovdje znači "vedrina, zabava, veselje, sreća". Ova vrsta radosti nije samo dobar osjećaj, to je unutarnje veselje, duboko izobilje bogatstva. Njezin izričaj može izgledati drukčije u svakome od nas, jer takva radost događa se duboko iznutra. Ali jasno je svima oko na nas da naš izvor radosti dolazi s neba.

Kad god se Izrael okretao grijehu i idolopoklonstvu, Gospodin je uklanjao njihovu radost: "Učinit ću kraj svim njenim veseljima" (Hoš 2,13). "I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja … Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš" (Jer 25,10-11).

Povremeno je Izrael na sebe stavio lažnu radost pokušavajući prikriti grijeh naroda. Vidimo da se to i danas događa u mnogim crkvama. Možemo vidjeti pjevanje, plesanje, manifestacije, glasno slavljenje – ali oni koji ljube Božju Riječ mogu razabrati je li to prava ili lažna radost.


Možda se možete sjetiti Izraelove vike dok su plesali oko zlatnog teleta. Kad je Jošua čuo narod, rekao je: "Bojna je vika u taboru" (Izl 32,17). Ali je Mojsije odgovorio: "Niti viču pobjednici, niti tuže pobijeđeni" (Izl 32,18). Rekao je: "To je vika ljudi koji su još u ropstvu. Još nisu pobijedili svoj grijeh." Izraelov bog postalo je zlato i donijelo viku na usne naroda. Ali to je bila vika lažne radosti, buka koja je signalizirala Božji neminovan sud.