U MOLITVI IMAMO SILU

Mnogi kršćani rijetko mole, jer su naučeni "sve uzeti po vjeri". U našoj crkvi Times Square mi propovijedamo vjeru, ali ne bez molitve. Mi učimo poslušnost, pokajanje, Riječ, vjeru i molitvu. Govori se: "Zašto moliti? Zašto preklinjati Boga kad je već obećao? Ako zna što trebamo prije nego tražimo, zašto nastaviti tražiti?" Neki čak uče: "Ako tražite kad je već obećao, to je nevjera. Samo zatražite obećanje i mirujte; nema potrebe nad time moliti."

Abraham je imao obećanje da će postati silan narod. Bog mu je već dao ovo obećanje: "Svu zemlju što je možeš vidjeti dat ću tebi …Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji" (Post 13,15-16). Bog je obećao blagosloviti one koji njega blagoslivljaju i prokleti koji njega proklinju. Abraham je imao toliko vjere da mu je Bog pripisao to kao pravednost: "Abraham povjerova Jahvi, i to mu se uračuna u pravednost" (Post 15,6). Tu je čovjek, siguran u Božja obećanja i pun vjere, ali je ipak iznova i iznova trčao k oltaru kako bi molio (vidi Post 12,8 i Post 13,4). Tako vidimo da ni njegova vjera ni Božja obećanja nisu istisnuli molitvu.

I Mojsije je vrednovao svoju prisnost s Bogom više od ikakva blagoslova. Pogledajte ga kako stoji na vrhu brda s podignutim rukama Bogu uz pomoć Arona i Hura! Bog je već obećao da će Amalečani biti poraženi, a Izraelu je bila obećana pobjeda. Međutim, Mojsije odlazi na brdo da priziva Boga s podignutim rukama. "Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga: 'Jahve mi je stijeg" (Izl 17,15).

U usporedbi s ranom crkvom mi smo nevjernici po pitanju molitve. Mnogi danas gledaju na tajnu molitvu kao na težak i dosadan posao pa to čine samo povremeno. Možete li zamisliti muža i ženu, koji žive u istoj kući, kako jedva razgovaraju, ali u javnosti razgovaraju kao da su prisni? Tako se neki ponašaju prema našem blagoslovljenom Gospodinu! Molitva, skrivena tajna molitva, najsilnije je oružje koje je Bog dao svome narodu; međutim, zanemarivana je, omalovažena i rijetko se koristi.

Bog nam je željan pokazati da u molitvi imamo silu. Dao nam je ovaj slavni podsjetnik: "Mnogo može molitva pravednika ako je žarka" (Jak 5,16).