ČUVARI SAVEZA by Gary Wilkerson

Slava Novog saveza vidljiva je bila na Gori preobraženja, kamo je Isus odveo trojicu svojih učenika. "… uze Isus sa sobom Petra, Jakova i brata mu Ivana i izvede ih nasamo, na visoku goru. Tada se preobrazi pred njima; lice mu zasja kao sunce, a haljine postadoše bijele kao svjetlo. I, gle, opaziše Mojsija i Iliju gdje s njim razgovaraju" (Mt 17,1-3).

Slava je bila tako ogromna da je na trenutak bljesak neba prodro u zemaljsko područje. Iznenada su učenici – Petar, Jakov i Ivan – vidjeli Mojsija i Iliju kako razgovaraju s Kristom. Petar je bio tako zaprepašten da je povikao: "Ovdje moramo sagraditi tri sjenice." Odjednom je vidio nekoliko saveza Božjih – u Isusu, Mojsiju i prorocima.

Ali Bog Otac uklonio je Mojsija (zakon) i Iliju (proroke) iz Petrova viđenja, govoreći: "Moj Sin utjelovljuje sav zakon i proroke, sve čitave saveze – sve što će čovječanstvo ikada trebati. Petre, sad imaš jednu zapovijed, a ona je da se usredotočiš na Krista. Kad ljubiš kao što on ljubi, s mojim Duhom u sebi, ispunjavaš sav Mojsijev zakon i proroke. Pogonska sila tvoga života nije zakon, nego Isus" (vidi Mt 17,5).

Kakav trenutak otkrivenja za Petra – i za nas danas! Ispunjavanje Božjeg zakona nije razlog što čitamo Bibliju ili molimo. To činimo da bismo upoznali našega dobrog Oca. Isto tako, u Očevim očima potrebe čitavog čovječanstva potpuno su ispunjene u Isusu. Zbog toga, dok nas danas gleda, Bog ne vidi da ljudi neprekidno krše njegov savez. Umjesto toga, u nama vidi obilježja svoga Sina i zbog toga gleda na nas kao na čuvare saveza!

Bog ne vidi popis pogrešaka odmah do popisa dobrih djela, s ogromnim jazom između njih. On uopće ne vidi naša djela. On vidi jedino svoga Sina u nama. I dok to čini, obasipa nas svim blagodatima svoga saveza sa Sinom. Naše je čitavo oproštenje. Naše je sav mir. Naše je čitavo prihvaćenje. Čitava milost je naša, bez obzira jesmo li gore ili dolje, napredujemo li ili smo podbacili. Njegova milost prema nama nikada se ne mijenja.