TRAŽENJE LICA GOSPODNJEG

Knjiga Djela jest izvješće o svetim muškarcima i ženama koji su tražili lice Gospodnje. Od početka do kraja, ona govori kako molitva pokreće Boga. Bez obzira je li u gornjoj sobi, zatvorima, u nekoj tajnoj kući sakriveni od vlasti ili u Judinoj kući na ulici zvanoj Prava – molili su! Ujutro, a ponekad i cijele noći, molili su bez prestanka. Kornelije je uvijek molio, a i Petar je molio na krovu. Uz obalu, u hramu, u pustinji, neprestano su prizivali Gospodina. Provodili su sate i dane nasamo s Bogom dok nisu primili drago, detaljno vodstvo. Kakve im je samo detalje Bog davao!

Ananija je bio čovjek Božji, učenik predan molitvi. "U Damasku bijaše tada neki učenik imenom Ananija, koga Gospodin u viđenju zovnu: 'Ananija!' 'Evo me, Gospodine', odazva se on. 'Ustani i idi – reče mu Gospodin – u ulicu koja se zove Prava pa u Judinoj kući potraži čovjeka iz Tarza zvanog Savla! On je upravo u molitvi.' Savao u viđenju vidje nekoga čovjeka imenom Ananiju kako uđe k njemu i položi ruke na nj da bi opet progledao" (Dj 9,10-12).

Poslušajte detaljne upute koje mu je Bog dao: naveo je samu kuću, vlasnikovo ime i čovjeka za kojega treba moliti. Zatim je Bog rekao: "On zna da dolaziš; zna čak i tvoje ime. I zna što ćeš učiniti kad uđeš k njemu u sobu, jer sam mu ja sve to rekao!" Zašto je Gospodin rekao ovom novom obraćeniku te prisne detalje? Jer je molio! Tri je dana Savao postio i molio. To nije bilo: "Gospodine, što možeš ti učiniti za mene?" Naprotiv, bilo je to: "Gospodine, što bi htio da ja učinim?"

Da je Savao spašen u naše vrijeme, progutao bi ga naš svijet medija, morao bi napisati knjigu i odazivati se na pozive da daje svoje svjedočanstvo u crkvama na svim stranama. Poput Savla, mnogi su čudom spašeni, ali, što nije nimalo slično njemu, ubrzo žive zbunjeni, ne znajući što da rade. Bog je rekao Savlu: "Ustani i hajde u grad, i tu će ti se kazati što treba da činiš" (Dj 9,6). Rekao je: "Idi i moli! Traži moje lice i uči čekati na mene." Nikakva uputa nije došla dok tri dana nije proveo u molitvi. Ali nešto snažno dogodilo se tijekom molitve. Savao je spoznao Gospodnji glas i naučio ovisiti o njegovu vodstvu. Iako tek nanovo rođen vjernik, već je jasno bio vođen od Boga. Nije mu trebao savjetnik ili prorok da mu pokaže što da radi; nije trebao nikoga da mu da riječ znanja. Zašto? Jer Gospodin je rekao: "Ja ću mu pokazati" (Dj 9,16).