PJESMA USRED TEŠKIH VREMENA

"I tada naši tamničari zaiskaše od nas da pjevamo, porobljivači naši zaiskaše da se veselimo: 'Pjevajte nam pjesmu sionsku!' Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tuđinskoj" (Ps 137,3-4).

Narod Božji bio je na najtežem mjestu svoga životnog vijeka. Dok su bili odvođeni, njihovi porobljivači su zahtijevali od njih pjesmu. Međutim, u njima nije više bilo života, ništa osim potištenosti, očaja i beznađa.

Mnoštvo kršćana danas je u istom položaju. Možete biti uhvaćeni u zamku svoje vlastite situacije ili je došao đavao na vas s nekim starim iskušenjem. Na rubu ste da se predate, misleći: "Neću uspjeti. Usprkos svega mog plakanja i molitve, staro ropstvo ovaj će me put zauvijek zaskočiti."

Kad je Izrael pao u babilonsko ropstvo, njihovi su im porobljivači vikali: "Pjevajte nam! Svirajte nam! Čuli smo sve o vama i što je vaš Bog činio za vas. Izvadite sad svoje tamburine i iznesite harfe. Zasvirajte nam pjesmu. Pokažite nam svoju radost u svome Bogu!"

Ne vjerujem da je ovaj zahtjev bio upućen samo u izrugivanju. Vjerujem da je bio i žalosna molba. Babilonski bogovi ostavljali su ih praznima i suhima. Nisu imali nade. Ali čuli su da Izrael pjeva svome Bogu, Bogu koji ih je proveo kroz nemoguće situacije. Govorili su: "Ovi ljudi imaju Boga koji za njim može rastvoriti more. Njegova vatra pada s neba i on se diže protiv njihovim neprijatelja. U njihovu Bogu mora postojati nešto!"

Kao i sav svijet, htjeli su vidjeti ljude koji podnose iste probleme kao i oni i suočavaju se s istim bitkama kao i oni, međutim, mogu pjevati, klicati i održavati svoju vjeru i usred najmračnijih sati! Babilonci su zahtijevali pjesmu, jer je u srcu svakog čovjeka bilo nešto što je vapilo: "Gdje na licu zemlji postoji nešto što te može navesti zapjevati kad sve izgubiš?" Bilo im je potrebno svjedočanstvo! Važno je da djeca Božja, bilo gdje i bilo kad, zapjevaju pjesme o Sionu: "Bože, vjerujem ti, bez obzira što se događa!"

Svijet nam viče: "Ti nam možeš pokazati čudo! Nije otvaranje Crvenog mora ono što će nas se dojmiti. Niti je to da slijepac progleda ili hromi prohoda. Nego je to da se, gledajući u najmračniji trenutak svoga života, u situaciju koja je beznadna svakom ljudskom razmišljanju, ipak možeš smiješiti s radošću, pjevajući hvalospjeve Bogu. To je čudo koje želimo vidjeti."