GLEDANJE KRISTOVA LICA

Pavao govori o službi koja ne zahtijeva naročite darove ili talente; naprotiv, nje bi se trebali prihvatiti svi koji su se nanovo rodili. Ta služba je prvi poziv svakom vjerniku i nijedna služba ne može ugoditi Bogu ako nije rođena iz tog poziva.

Govorim o službi gledanja Kristova lica. Pavao kaže: "Mi svi … otkrivenim licem slavu Gospodnju kao u zrcalu gledamo" (2 Kor 3,18).

Što to znači gledati slavu Gospodnju? Pavao ovdje govori o odanom, usredotočenom štovanju, vremenu koje je dano Bogu jednostavno da ga se gleda. Apostol brzo dodaje: "Stoga, imajući tu službu …" (2 Kor 4,1). Pavao jasno izjavljuje da je gledanje lica Kristova služba kojoj se svi moramo posvetiti.

Grčka riječ za gledanje u retku iznad vrlo je snažan izraz. On ukazuje ne samo na bacanje pogleda, nego na "usredotočeno zurenje". To znači odlučiti: "Neću se pomaći iz ovog položaja. Prije nego radim išta drugo, prije nego pokušam obaviti ijednu stvar, moram biti u nazočnosti Božjoj."

Mnogi kršćani pogrešno tumače izraz "kao u zrcalu gledamo". Oni misle na zrcalo, s Isusovim licem koje im se odražava. Ali to nije Pavlovo značenje ovdje. On govori o intenzivnom i usredotočenom zurenju, kao da se usrdno viri u nešto kroz staklo, nastojeći vidjeti to jasnije. Mi trebamo "usredotočiti naše oči" na taj način, odlučni vidjeti slavu Božju na licu Kristovu. Trebamo se zatvoriti u svetinju nad svetinjama samo s jednom mišlju – da zurimo tako intenzivno i komuniciramo s takvom odanošću, da u nama nastane promjena.

Što se događa dok vjernik gleda lice Kristovo? Pavao piše: "… preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).

Grčka riječ za preobraženje ovdje je "metamorfoza", što znači preinačenje, preobraženje. Onaj tko često usredotočuje svoj pogled na Krista "metamorfozira" se. Događa se preobraženje. Taj se čovjek neprestano mijenja da bude sličan Isusovom liku.