UŽIVAJ U NJEGOVU DRUŠTVU

U Izlasku 24 Bog je sklopio dogovor saveza s Izraelom obećavši im: "Ako budete poslušni mojim riječima, ja ću vam biti Bog i vi ćete biti moj narod." Nakon što je Mojsije pročitao narodu zakon, odgovorili su: "Razumijemo i bit ćemo poslušni."

Ovaj savez trebao je biti zapečaćen – ratificiran i učinjen valjanim – a to se moglo postići jedino škropljenjem krvi po njemu. Hebrejima nam govori da "… Mojsije … uze krvi … te poškropi i samu knjigu i sav narod" (Heb 9,19).

Krv žrtava paljenica skupljala se u posudu. Mojsije je uzeo nešto od te krvi i izlio je po žrtveniku. Zatim je uzeo hisop (biljku), umočio je u posudu i poškropio s nešto te krvi dvanaest stupova (koji su predstavljali dvanaest Izraelovih plemena). Na kraju je umočio hisop u posudu i poškropio krvlju narod, što je zapečatilo savez.

Jasno je da je škropljenje krvlju dalo Izraelcima potpun pristup Bogu – s radošću. Tom prilikom to nije imalo ništa s oproštenjem grijeha nego, naprotiv, sa zajedništvom. Sad su bili posvećeni, očišćeni, prikladni da budu u nazočnosti Božjoj.

Mojsije i sedamdeset starješina popeli su se na goru da se susretnu s Bogom i tamo im se on objavio. Ti ljudi vidjeli su pred sobom prostrt stol i Pismo daje razumjeti da su s lakoćom, udobnošću i bez straha od suda sjedili u Božjoj nazočnosti te jeli i pili pred njim: "Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili" (Izl 24,11).

Ovo je jednostavno divno! Ovi ljudi mogli su jesti i piti u samoj nazočnosti Božjoj, a samo kratko prije toga bojali su se za svoje živote. Krv je bila poškropljena i oni su shvatili koja je sigurnost, snaga i zaštita u njoj. Nisu se bojali!

Ljubljeni, danas smo mi u novom savezu s Isusom Kristom, savezu koji je zapečaćen njegovom vlastitom krvi. Kad je njegovom krvi poškropljena vaša duša, to je sa svrhom zajedništva tako da možete hrabro ući – s lakoćom i bez straha od suda – u nazočnost Božju. Primili ste pristup k njemu bez da vas grijeh osuđuje, slobodni razgovarati s Bogom i uživati u njegovu društvu.