JA SAM VAŠA NAGRADA

"Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ" (Post 15,1). Ovaj redak znači: "Nakon što je Abram sa strahom pogledao u neprijatelje koji su ga okruživali, nakon što se osjećao snuždeno jer nije postigao nikakav napredak, došla mu je Riječ Gospodnja."

Prva stvar koju je Bog rekao Abramu bila je: "Ne boj se, Abrame; ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika" (isti redak). U ovom jednom retku, Bog nam je dao tajnu najvećeg blagoslova koji jedan vjernik može postići. Značenje ove riječi zaštita na hebrejskom je "zaštitnik, branitelj". Isti redak znači: "Ja ću se boriti za tebe i bit ću tvoj pobjednik."

Gospodin govori Abramu: "Idi i vidi sve ove vojske koje te okružuju. Nitko te ne može dotaći jer sam ja tvoj zaštitnik. Povjeri svoj životi i budućnost u moje ruke."

Ovaj isti redak nam govori da nam je Gospodin i daleko više od zaštite. On je i naša izvanredno velika nagrada. Bog je rekao Abramu: "Imat ćeš sina i on će biti tvoja radost, ali ja ću biti Onaj koji će ispuniti tvoje najdublje potrebe."

Bog zna sve o ljudskoj prirodi. I znao je da će Abraham imati veliku mjeru radosti kad dobije sina. Tada će moći reći: "Bog mi je to učinio! To mi je obećao i održao je svoju Riječ." Ali Bog je isto tako znao da Abraham neće biti potpuno ispunjen kad dođe dijete; još uvijek imat će unutarnju glad, nemir, neobjašnjivu potrebu koju nijedan čovjek ne može ispuniti.

Nije li to ono što nam se događa kad končano dobijemo ono što smo tako jako željeli? Sve vrijeme mislimo: "Kad bih samo mogao dobiti ovo, bio bih sretan. To će mi život učiniti divnim i riješiti sve moje probleme." Ne, neće! Jedino Gospodin sam može u potpunosti utažiti najdublju potrebu.

Naš veliki svećenik kaže: "Tajna mog blagoslova je da sam ja ono što tražiš. Ja sam tvoja nagrada, tvoj odgovor, tvoj blagoslov."