I TAKO JE ZID BIO ZAVRŠEN

Sotona će vas često napadati da zaustavi veliko djelo za Boga. Neprijatelji će se udružiti samo da spriječe vaš trud. Složno će doći protiv vas pokušavajući poniziti propovjednika da bi zaustavili službu.

Možete biti sigurno u ovo: Ako ste na božanskom poslanju – ako ste pozvani raditi djelo za Gospodina te marljivo ispunjavate taj poziv uzdajući se u Isusa – nijedna od njihovih urota protiv vas neće uspjeti.

Nehemiju je Bog pozvao da ponovno sagradi jeruzalemski zid. Ovo djelo divno je napredovalo i zid se postojano podizao. Iznenada je sotona razjario gnijezdo stršljena da sve to spriječi. Četiri ugledni vođe udružili su se u uroti protiv Nehemije: "Oni su mi zlo namislili" (Neh 6,2).

Četiri su mu puta postavili zamku. Pozvali su Nehemiju: "Siđi sa svog zida. Želimo se sastati s tobom. Ustrajemo na razgovoru s tobom!" Ali četiri puta Nehemija je odgovorio: "Neću sići sa zida! Imam ovdje posla koji mi je Bog odredio da ga obavim" (vidi Neh 6,3).

Ljubljeni, ne možete se upustiti u prepirku s ljudima samo zato što se oni žele prepirati. Sve to je s naumom odvraćanja od posla. Morate nastaviti s djelom Božjim.

Razlog zašto sotona dolazi protiv vašega molitvenog života, vašeg posvećenja Bogu, vašeg hoda s njim, nije samo da vas obori. On želi osujetiti i službu koju vam je Bog dao. On želi uništiti sve što radite što donosi slavu Bogu!

Ova četiri čovjeka od važnosti i ugleda pokrenuli su glasine protiv Nehemije. Ustvrdili su: "Ti ovo radiš za sebe, a ne za Boga!" Jedan od njih, Tobija, poslao je klevetnička pisma drugim vođama u Izraelu. Klevetanje, rovarenje i zamke bili su dizajnirani da utjeraju strah u Nehemijino srce, s nadom da će se obeshrabriti i pobjeći. Nehemija ukratko iznosi taj plan u 13. retku: "On je, naime, bio potkupljen da se prestrašim … To bi onda njima poslužilo za zlo ogovaranje i da me ozloglase."

Ali nijedna od tih zamki nije mogla zaustaviti djelo Božje! Pismo izjavljuje: "Zid je završen … A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo" (Neh 3,15-16).