UČITE OD MENE

Isus je rekao: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vam dati počinak" (Mt 11,28-29). Krist nam govori vrlo jasno: "Ne pokušavajte dalje ići sa mnom dok u svojoj duši nemate počinak!"

Ako nemate to divno pouzdanje u ono što Riječ Božja govori da je Isus učinio za vas, njegov jaram neće biti lak. Naprotiv, svoje vrijeme ćete provoditi boreći se u tijelu da ugodite Bogu. Ići ćete od vrućeg do hladnog, živeći s nepotrebnom krivnjom i stidom.

Vjerujem da ključ ovog retka leži u ovim riječima: "Učite od mene." Isus ovdje govori o disciplini učenja o tome tko je on i što je ostvario na križu. On govori: "Morate imati spoznaju o onome što sam ja za vas učinio. Tada, kad vam je jednom duša u počinku, možete na sebe uzeti moj jaram. Dakle, učite od mene!"

Tu vrstu discipline ne želimo. Mi želimo uzeti lakši put! Mi smo poput školske djece na igralištu za vrijeme odmora koja se ne žele vratiti u učionicu.

Možda ćete danas reći: "Sad čitam Bibliju i svakoga dana malo molim. Jako se trudim biti bolji!" Sve je to dobro, ali uvjeravam vas da vas te stvari neće održati u dolazećoj oluji. Nije dovoljno jako se truditi, davati obećanja Bogu, boriti se da biste bili bolji. Niti je dovoljno reći: "Marljiviji sam nego ranije." Ne, radi se o traganju za otkrivenjem što je Isus za vas učinio na križu!

U svima nama nešto bi trebalo vapiti: "Isuse, tvoja Riječ kaže da mogu živjeti u potpunom počinku, miru i sigurnosti. Ne moram se boriti u tijelu ili biti bacan amo-tamo krivnjom i strahom. Ti si pred mene stavio obećanje života u počinku, ali taj počinak ja nemam. O, Gospodine, želim tvoj počinak sa svime što je u meni. Uči me tvojim Duhom; želim učiti od tebe."