SLOBODA NIJE DOZVOLA!

"Dakako, vi ste, braćo, k slobodi pozvani. Samo, neka ta sloboda ne bude pobuda tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugomu" (Gal 5,13).

Buntovnici traže slobodu
za potlačene crne,
zanemarena indijanska plemena,
meksičke ilegalce i berače grožđa za Zapadnoj obali.
Vičući traže slobodu
za kolonije i nove nacije.
Ponašaju se kao da je sloboda
njihovo otkriće i njihova ideja,
ali Bog kaže
da je čovjek pozvan k slobodi
božanski određen i pozvan.
Ali sloboda se ne smije koristiti kao dozvola
za ugađanje tijelu,
prepuštanje lakomislenom zadovoljstvu i požudi –
kao simbolu slobode.
Nego čovjek je pozvan k slobodi
da se oslobodi za službu drugima –
služeći ljubavlju jedan drugome,
miroljubivo i bez nasilja.
Jer ako će buntovnici nastaviti gristi i proždirati
u ruhu slobode,
samo će pojesti jedni druge.