KAKO POSTATI ŽIDOV, KRŠĆANIN ILI KOMUNIST

"Već pravi je Židov onaj koji je to u nutrini,
a pravo je obrezanje ono koje je u srcu
– po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne
dolazi od ljudi, već od Boga" (Rim 2,29).

Nije svatko Židov tko je rođen kao Židov.
Nije Židov koji je Židov samo izvana.
Nije Židov koji ne priznaje duh,
tradiciju, stil života Židova;
nego je Židov onaj koji je to iznutra
postajući takav po vjeri u srcu.
Tako je to u čitavom životu.
Kršćanin je onaj koji prima duh Kristov
postajući takav po vjeri u srcu.
Komunist ne treba sa sobom nositi
komunističku iskaznicu.
Čitavom svijetu može nijekati da je komunist,
no ako u sebi prihvaća duh,
tradiciju, poziv komunista –
komunist je iznutra.
Ono što je čovjek ne može biti određeno
riječima i pohvalom ljudi,
nego onim što Bog vidi u srcu.
Kako čovjek misli u svome srcu,
takav je!