SJETITE SE ŠTO JE BOG UČINIO

Mojsije je poučio Izraela: "Ne boj ih se! Sjeti se što je Jahve, Bog tvoj, učinio faraonu i svemu Egiptu … na one znakove i čudesa, pa na jaku ruku i ispruženu mišicu, kojima te Jahve, Bog tvoj, izveo. Tako će Jahve, Bog tvoj, učiniti sa svim narodima kojih se plašiš" (Pnz 7,18-19).

Kakva snažna poruka! Mojsije je podsjećao Izraelce: "S kakvim se god neprijateljima suočite, Bog vam je obećao pobjedu nad svima njima. On je vaše očeve izbavio od faraona i učinit će danas isto za vas!"

"… da se svega svog vijeka sjećaš dana kad si izišao iz zemlje egipatske" (Pnz 16,3). "Sjećaj se da si i sam bio rob u Egiptu" (Pnz 1612).

Mojsije je vikao narodu: "Sjetite se prošlosti! Ako mislite da ovdje u pustinji imate težak život, sjetite se svih užasa s kojima ste se suočili u Egiptu. Ne zaboravite kakav vam je bio život kad ste bili robovi. Sjetite se što je Bog učinio da vas od svega toga izbavi!"

I prorok Izaija govorio je riječ Božju narodu koji je bio pun straha. Bilo je to u vrijeme kad je Izrael bio uvjeren da ih je Bog odbacio, ali Izaija ih je uvjeravao:

"Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava? Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?" (Iz 51,12-13).

Bog je rekao kroz ovoga proroka: "Razlog zašto ste uplašeni je taj što ste zaboravili tko sam ja. Gledate samo u svoje nevolje, a zaboravili ste da je moja ruka još uvijek na vašem životu!"

Možda vam je problem sjetiti se čuda Božjih u vašem životu. Možda mislite: "Moj je život bio jedna dugačka i teška noćna mora. Kako se mogu sjetiti čuda Božjih kad ih nisam doživio?"

Naša iskustva mogu nadahnuti vjeru, ali ona nisu da bi bila temelj naše vjere. Zbog toga nas Riječ Božja uvijek usmjerava prema onome što je Isus učinio. Trebamo se sjetiti njegove pobjede na križu i po vjeri se držati toga. Samo on nam može dati snagu za pobjedu, svojim Duhom.