PROBUĐENJE ČIŠĆENJA

Svi proroci vidjeli su posljednja vremena i prorokovali o okupljanju odvojenih, svetih ljudi koji će imati veliko razumijevanje Riječi Gospodnje. Daniel je čuo velike stvari od Boga ali "nije razumio" (Dn 12,8). Međutim, vidio je dan kad će očišćen, prokušan i isproban ostatak razumjeti; postojat će društvo posljednjeg vremena puno mudrosti i sposobnosti rasuđivanja u stvarima Božjim. "Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti" (Dn 12,10).

Izaija je oplakivao duhovnu sljepoću otpalog Izraela. Rekao je: "… posrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći" (Iz 28,7). Ono malo sposobnosti rasuđivanja koje su jednom imali uništeno je bilo njihovom požudom. Ali Izaija je prorokovao o danu kad "će gluhi čuti riječi … oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti … svetit će ime moje … bojat će se Boga Izraelova. Zabludjeli duhom urazumit će se, a oni što mrmljaju primit će pouku" (Iz 29,18.23-24).

Vjerujem da će probuđenje posljednjeg vremena, o kojem toliki propovijedaju, biti probuđenje čišćenja. Ako je djelo Duha Svetog da uvjeri svijet o grijeh, pravednost i sud, onda je sigurno da će u velikom izliću Duha Svetog doći do snažnih valova osvjedočenja te će bezbrižna, popustljiva Crkva biti prodrmana i prisiljena suočiti se sa svojim grijesima.

Dok mnoštvo kršćana juri za znacima i čudima te trči k učiteljima uspjeha i prosperiteta, Bog poziva "pustinjske ljude" koji su prožeti glađu da više upoznaju Krista.

Upravo sada pojavljuje se veličanstveno društvo! Jednoga dana Bog je počeo buditi njihova srca te su se otrijeznili od svega licemjerja i sramote. Bacili su se na Riječ Božju i vidjeli što su njegovi posljednji naumi. Po vjeri su se odjenuli u Kristov plašt pravednosti, podvrgnuli se zahtjevima Krista i odlučili hodati sami, ako je potrebno, kako bi bili potpuno poslušni njemu. Postavili su se u položaj da čuju i razumiju volju Gospodnju. Počeli su vidjeti stvari u Duhu i razumjeti da je kraj svega na dohvat ruke. Takvima je došla Riječ Gospodnja!

"Krist dolazi! Pokajte se, jer dan Gospodnji je blizu! Odbacite svaki lakozavodljiv grijeh i svraćajte misao na ono što je gore! Ne sudjelujte u carstvima i snovima ljudi. Sve to ostavite i izađite da se susretnete s Njim." Ta riječ navješćuje se glasno i jasno!