ILIJINI DUH I SNAGA

Stari zavjet završava s nevjerojatnim Malahijinim proročanstvom: "Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju" (Mal 3,23-24).

Ovo proročanstvo u velikoj se mjeri ispunilo u službi Ivana Krstitelja. Zahariji se pojavio anđeo i prorekao da će njegov sin Ivan mnoge u Izraelu vratiti Gospodinu te da će "ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod" (Lk 1,17).

Isus je, govoreći svojim učenicima o Ivanu Krstitelju, rekao: "On je – ako ćete pravo – Ilija koji ima doći" (Mt 11,14). I dodao je: "Tko ima uši, neka čuje" (Mt 11,15). Vjerujem kako ih je Isus tražio da vide duhovno značenje Ivanova dolaska, kao što je bilo prorečeno, u duhu i snazi Ilijinoj.

Sam Ivan naglašeno je zanijekao da je on Ilija podignut iz mrtvih. Kad su ga Židovi izričito pitali: "Jesi li ti Ilija?" Ivan je odgovorio: "Ne … Ja sam 'Glas jednoga koji viče u pustinji: Ispravite put Gospodnji!' kako kaza prorok Izaija" (Iv 1,21-23). Zbog toga je Isus rekao svojim učenicima da će jedino duhovne oči i uši razumjeti kako je Ivan Krstitelj bio od iste službe kao Ilija prorok. Ivan je bio propovjednik pravednosti, kao i Ilija, poslan kako bi probudio ljude da krenu tijesnim i uskim put svetosti.

Ivan, pomazan istim neustrašivim duhom i silom koja je bila na Iliji, grmio je protiv grijeha neposlušnih, pohlepnih Židova, ljubitelja zadovoljstava. Ubrzo se trebao pojaviti Krist i ovaj silan čovjek istine došao je iznenada kako bi pripremio ljude za Gospodina. Ovaj pustinjski prorok bio je poslan da vrati srce naroda, što je najvjernija definicija pokajanja. Ivan je propovijedao pokajanje, obnovu, čistoću srca, pravednost i praktičan život svetosti, što odgovara otvorenom priznanju grijeha.

Vjerujem da prorok Malahija (kao i drugi starozavjetni proroci) govori o društvu svetih ljudi koji će biti podignuti upravo uoči Kristova drugog dolaska. Oni će služiti pod potpuno istim duhom i snagom koji su bili na Iliji i Ivanu Krstitelju.

To društvo vjernika posljednjih dana obratit će pozornost na Izaijino proročanstvo: "Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove" (Iz 58,1).