U SVJETLO

Isus nam je rekao da radimo dok je još dan. Zašto? Jer "dolazi noć, kad nitko ne može raditi" (Iv 9,4).
U Otkrivenju 7 Ivan govori o mnoštvu koje stoji pred Božjim prijestoljem, mnoštvu tako velikom da ga nitko ne može izbrojiti.
"Poslije toga se, najedanput, pojavi pred mojim očima veliko mnoštvo, koje nitko nije mogao izbrojiti, iz svakog naroda i plemena, puka i jezika. Stajali su pred prijestoljem i pred Janjetom, obučeni u bijele haljine, s palmama u rukama, i vikali jakim glasom: 'Spasenje je djelo našega Boga, koji sjedi na prijestolju, i Janjeta'" (Otk 7,9-10).
Ovo mnoštvo predstavlja ljude iz svih jezika i naroda, odjeveno je u bijele haljine i svi hvale Gospodina. "Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje" (Otk 7,14).
Dragi sveti, vjerujem da smo mi generacije o kojoj se govori u Otkrivenju 7. Mi živimo u najmračnijim satima i svuda oko nas velike su nevolje. Ali svjetlo još uvijek jasno svijetli. Doista, što je noć mračnija, toliko je veće Njegovo svjetlo!
Dok se trudite u molitvi za svoje ljubljene i za svijet prekriven tamom, želim vas podsjetiti na vašu vlastitu priču. Sjetite se, u vrijeme vaše nevolje netko je zadobivao duše. Netko je molio da izgubljeni dođu u svjetlo. Netko se dizao iznad tame i navješćivao Krista. Neko je vjerovao da će Isus izliti novo vino. I to se dogodilo! Došli ste u svjetlo! Bog će istjerati iz tame i utjerati u svjetlo i one za koje vi molite.