SASTANAK PRVOROĐENACA - Gary Wilkerson

"Pristupili ste k Sionskoj gori … i sastanku prvorođenaca …" (Heb 12,22-23).
 "Sastanak prvorođenaca" je zbor ljudi koje je Bog učinio pravednima i savršenima.
Tko je bio prvorođenac u Izraelu, o čemu čitamo u Starom zavjetu? Bio je to najstariji sin koji je bio prvi u redu da primi nasljedstvo od oca. Tako je sve što je skupio otac, sve bogatstvo njegova kraljevstva, naslijedio prvorođenac.
Što sad mi vidimo u ovom odlomku Pisma? Vi i ja prvorođenci smo na sastanku Božjem. Nije li to dobra vijest? Sazvao nas je Bog te kaže: "Stavio sam u vas sve što je u mojem kraljevstvu. Sve bogatstvo. Svu slavu. Sve veličanstvo."
Je li za Gospodina nešto preteško? Postoji li prevelik problem u vašem životu? Postoji li prevelika gora za Boga da je makne? Zadržava li nešto njegovu ruku tako da ne može ozdraviti vaš brak? Da ne može ozdraviti vaš um? Da vas ne može osloboditi navike griješenja? Da ne može pretvoriti očajno srce u srce ispunjeno radošću, veseljem i štovanjem?
Sva sredstva neba u Božjim su rukama i on kaže: "O, vidi! Potreban mi je prvorođeni sin; potrebna mi je prvorođena kći! Jer želim proslijediti sve ove čudesne stvari mojoj djeci!"
I slava Gospodinu! On ih je proslijedio vama i meni! Mi imamo sve. Petar kaže da nas je On obdario – prošlo vrijeme – "svime što je potrebno za život i pobožnost, pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći" (2 Pt 1,3). Možete li reći amen na to?