PRIMJENJIVANJE NAŠEGA AUTORITETA - Gary Wilkerson

Dok su jednoga dana bili na putu za molitvu, Petar i Ivan naišli su pred vratima hrama na hroma čovjeka koji je tražio milostinju. Nakon što je čuo njegovu molbu, Petar mu je rekao da pogleda u njih. Hromi je čovjek očekivao da će primiti nešto od njih, ali umjesto toga čuo je Petra kako kaže: "Ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam, to ti dajem: u ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj" (Dj 3,6).
Kakav zanimljiv izraz: "Ali što imam." Petar je u sebi imao sposobnost da navijesti u ime Isusa: "Ustani i hodaj!" Zamjećujemo da Petar prije ove izjave nije molio nad tim čovjekom. S obzirom da je imao Duha Svetog u sebi, Petar je znao što Otac radi, tako je to mogao proglasiti stvarnošću. Zapravo, bio je tako uvjeren u to da je uhvatio hroma čovjeka za desnicu i podigao ga na noge. Odmah je snaga ušla u noge i članke hroma čovjeka te je počeo hodati, skakati i slaviti Boga.
Postoji trenuci kad molimo: "Ako je to tvoja volja" čak i kad se radi o iscjeljenju. Mogu postojati trenuci kad niste uvjereni da će Gospodin nekoga iscijeliti, ali ako primite taj osjećaj pouzdanja u svom duhu, ne uzdržavajte se. Počnite moliti nad ljudima s vjerom: "Iscijeljen si u Isusovo ime!"
Proširite tu molitvu na druge situacije:
"Tvoj se brak iscjeljuje u Isusovo ime!"
"Oslobođen si u Isusovo ime!"
"Moj sin / kći se vraća kući u Isusovo ime!"
U Isusovu imenu je snaga! Trebamo primjenjivati naš autoritet navješćujući Riječ Gospodnju nad ljudima i situacijama jer je Isus rekao: "Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska" (Mt 28,18).