NOVO VINO

Vino u Bibliji predstavlja radost i veselje. "Vino što razveseljuje srce čovječje" (Ps 104,15). U Novom zavjetu "novo vino" je slika Duha Svetoga.
Međutim, kad danas pogledam u Crkvu, vidim vinske krčage koji su prazni. Zašto? Kao što je gotovo svaki biblijski prorok rekao: "Grijeh otima veselje i radost."
Za svaku majku i oca te djeda i baku koji dugo mole za svoga izgubljenog sina ili unuka kažem: Ustrajte! Isus gleda i čeka. Njegov trenutak za vaše dijete ubrzo dolazi.
Činjenica je da vaš sin ili kći možda još uvijek piju staro vino ovoga svijeta. Ne mogu ostaviti svoje prijatelje. Još uvijek imaju povrede iz crkve, kivni su i puni sumnji. Ali posude koje zadržavaju to staro vino ubrzo će presušiti. Njihovi će ih prijatelji iznevjeriti i svladat će ih praznina.
Kad taj trenutak dođe – kad svi njihovi pokušaji propadnu – vidjet ćete Božji trenutak sile. Jedino čudo Božje milosti može donijeti pravo oslobođenje. Dakle, nastavite moliti. Bog će održati svoju riječ za vas!
U svjetlu svega toga, što trebamo činiti?
Marija, Isusova majka, daje nam odgovor. U Kani je rekla učenicima: "Samo činite što vam kaže" (vidi Iv 2,5). Ljubljeni, On je novo vino, izvor sve radosti i veselja. I On će vam reći što trebate učiniti. Čitajte njegovu Riječ – i onda to činite!