NAVIKAO SAM NA SVE - Gary Wilkerson

"Mogu oskudijevati, mogu i obilovati. Navikao sam na sve" (Fil 4,12).
Duh Sveti nam odaje tajnu kako živjeti kad je život manje od onoga što želimo; kad nemamo sredstava koja mislimo da bismo trebali imati; kad se naši snovi ne ostvaruju. Pavao je rekao: "Ne samo da znam da mogu sve podnijeti, nego imam i tajnu, a ta tajna je da mogu obilovati u vrijeme obilja kao i u vrijeme gladi."
Koliki od vas znate da ponekad moramo više razumjeti tajnu obilja od tajne gladi? Kad živite u obilju, vrlo je lako izgubiti iz vida vašu potrebu za Bogom. Ako jedva živite od plaće do plaće, postajete vrlo ovisni o Duhu Svetom. I stvarno molite.
Mi često mislimo da je Pavlu težak dio bio naučiti kako živjeti u potrebi. Ne, ja mislim da je Pavlu težak dio bio naučiti kako živjeti kad ima obilje, a mislim da to jednako može biti istina i za nas. Ali postoji dragocjeno obećanje koje nadilazi sve naše razumijevanje, obećanje da sve možemo kroz Krista i da svaka potreba može biti ispunjena. Ovo dodatno obećanje je u retku 19, gdje čitamo: "A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu" (Fil 4,19).
U tom kontekstu možemo reći: "Ja učim kako biti ponizan. Učim kako ići bez ičega, a usred toga znam da će Bog ispuniti svaku moju potrebu." Ne kaže nedostatak. Ne kaže ambiciju. Ne kaže čak ni želju. Kaže: "Bog će ispuniti svaku vašu potrebu."