SLAVA GOSPODNJA

Izaija je prorokovao: "A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja" (Iz 60,2-3).
Ovo proročanstvo govori o posljednjim danima, vremenu koje je započelo kad je svjetlo – Isus Krist Gospodin – došlo u gusti mrak. Izaija je govorio o velikom, široko rasprostranjenom blistavom svjetlu Kristove slave u tami. Mnoštvo diljem čitavoga neznabožačkog svijeta ući će u njegovo svjetlo.
Sjetite se, nije bilo mračnijeg vremena u povijesti nego kod Isusova rođenja. Veliko Rimsko Carstvo postalo je materijalističko, gramzljivo društvo. Seksualne perverzije, opijanje i prežderavanje bio je "zakon". U to vrijeme, čitav je poznati svijet doista bio obavijen tamom.
Isto tako, u to je vrijeme vladalo licemjerstvo. Svećenici su otimali udovicama kuće, a oni niskog staleža i neobrazovani prezirali su svoje takozvane duhovne vođe. Jednostavno rečeno, slijepi su vodili slijepe.
Upravo se u toj gustoj tami pojavio Isus kao blistavo svjetlo. I znamo da su sve od toga slavnog dana mnogi ušli u njegovo svjetlo.
Možda kažete: "Ali pogledaj danas unaokolo. Gusta tama još uvijek prekriva zemlju." Da, ovaj sadašnji čas možda je najgori u ljudskoj povijesti. Tama koja visi nad svim narodima i ljudima zapravo se može opipati. Nuklearna prijetnja, genocid, široko rasprostranjeno trgovanje ljudima radi seksa – to sve razara srce
Međutim, Isus je još uvijek svjetlo svijeta. Izaija je vidio tamu našega vremena i vikao: "Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina" (Iz 60,1).
Bog će još jednom, u najmračnijem času svijeta, očitovati svoju silu. U danima koji su pred nama, on će prikupiti veliku žetvu izgubljenih duša. Probudit će duše mnogih i svi ćemo se ispuniti slavom Gospodnjom.