UNIŠTAVAJUĆI GRIJEH - Claude Houde

"Bez vjere nemoguće mu je ugoditi." Duboko vjerujem da je grijeh nevjere u modernom kršćanstvu među onima koji najviše uništavaju. Nevjera duhovno donosi neuspjeh i osljepljuje nas. Ona nas uspavljuje i veže malo-pomalo, nemilosrdno, iz godine u godinu, dok ne prihvatimo neprihvatljivo.
Širom svijeta kraljevstvo Božje sada doživljava najveće duhovno probuđenje u povijesti čovječanstva. Međutim, u istom razdoblju vremena, više od 90 posto evanđeoskih crkava širom Sjeverne Amerike i Europe ne pokazuje neki značajan rast. Svele su se na prisjećanje na svoja prošla probuđenja ili se očajnički oslanjaju na posljednje pomodarstvo obećavajući neki prekrasan trenutačni proboj negdje u nepoznatoj budućnosti.
Molim vas, morate me razumjeti. Ja sam duboko zahvalan za ono što je Bog učinio jučer kao i za ono što čini širom svijeta. Slavim ga za to. Ali ja sam ovdje – danas! Moram se pokajati (pokajati se u biti znači promijeniti pravac) za nevjeru i sumornost u mojoj vjeri što je uzrokovalo da toleriram ono što se ne smije tolerirati.
Nevjera je neizmjerno ozbiljnija i razornija nego što možemo razumjeti ili dokučiti. Okružen svijetom koji je bio ispunjen nemoralom, pokvarenošću, idolopoklonstvom i demonskim religijskim ritualima – gnjusnih u svojoj okrutnosti i potpuno bez ikakvoga duhovnog života ili pravoga duhovnog značenja – Isus  je čvrsto stajao i ostao jak. Ali plakao je nad nevjerom. Nevjera ga je doslovce razdirala.
Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek i Bog ne gleda tko je tko. On je neizmjenljiv – nikada se ne mijenja; svemoguć – svemoćan; apsolutno pravedan i potpuno predan da učini u vašem gradu, u vašoj crkvi, u vašoj zemlji ono što dostojanstveno i nadnaravno čini širom svijeta čak i dok čitate ove riječi.
Između nas i bezgranične veličine njegove sile stoji bezdan nevjere. Zbog toga ne možemo živjeti još jedan dan a da ne vapimo: "Gospodine, povećaj našu vjeru!"

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.