NJEGOV REFLEKTOR - Gary Wilkerson

Ako osjećate da Bog govori vašem srcu o nečemu što je pripremio za vas – možda život kakav nikada ranije niste poznavali ili ispunjenje starog obećanja – mogu vam reći s autoritetom: "Spremite se da ispitate svoje srce."
Možda ste iskusili velike blagoslove i imate vjeru da bez obzira kako su stvari dobre, najbolje tek dolazi. To je govor vaše vjere – one vrste vjere koja kaže da je Božja vizija uvijek veća od naših snova. Kad je Bog nas pozvao da započnemo crkvu kojoj sam ja sad pastor, nismo imali pojma kako će nas upotrijebiti. Ali nijedan tjedan ne prođe a da netko ne preda svoj život Isusu. Kad god dijelimo hranu siromašnima, često nas pitaju: "Zašto to radite?" Odgovaramo: "Zbog Isusa" i mnogi predaju svoj život njemu.
Sve to događa se čudom. Ljudi nalaze Isusa i zatim brzo sazrijevaju u vjerne učenike, rastući u svojoj spoznaji Boga. Zadivljujuće je to vidjeti! A ja vjerujem da će veće stvari tek doći. Uvjeren sam da će se Bog otkriti čak snažnije – ne samo u spasenjima, nego u pomaganju siromašnima, u utjecaju na grad.
Ali ovo je težak dio: često kad smo postavljeni na rub Božjega najvećeg djela u našem životu, on nas traži da ispitamo svoje srce i dobro promislimo o onome što želi učiniti u nama. Tada postajemo još svjesniji da je naša pravednost kao prljave krpe te da trebamo njegovu milosti.
Ja ne želim da išta u mom životu sprečava što on želi za mene i siguran sam da vi osjećate isto. Ispitajte svoje srce danas i dopustite da uperi svoj reflektor osvjedočenja na ono područje koje mu ne ugađa. Pokajte se i prihvatite njegovu milost, a zatim se radujte kad vidite čuda koja će on činiti u vama i za vas!