DUH BEZAKONJA

"Tajna bezakonja već očituje svoju silu" (2 Sol 2,7).
Grčka riječ koju Pavao koristi za bezakonje u ovom odlomku znači nepravda, pokvarenost. Zbog toga, tajna je u tajni bezakonja – djelujući bez zakona ili ograničenja.
Da, ovo bezakonje nije samo pobuna protiv propisa čovjeka. Niti je to pobuna protiv civilne vlasti ili vršenja nasilnog zločina. Te stvari izazivaju Božju srdžbu, ali tajna bezakonja ide daleko dublje. To je izravno odbijanje istine koja je u Kristu – odbacivanje Božje svete Riječi i njegovih zapovijedi.
Taj duh bezakonja danas bjesni u našoj naciji. To je sama sila koja stoji iza donošenja zakona koji traži da se izbaci Bog iz našega društva; isti duh koji je sotona koristio da prevari Evu kad joj je rekao kroz mnoge riječi: "Bog vas neće kazniti za neposlušnost. Možete jesti plod i nećete morati platiti za to!"
Sotona i danas koristi istu laž kod kršćana; iz dana u dan on uvjerava mase vjernika da mogu griješiti bez plaćanja ikakve kazne. To je demonski plan da iskrivi Kristovo evanđelje milosti.
Tragično, ali mnogi mlaki kršćani podliježu tom duhu bezakonja. Pavao kaže da će Antikrist doći na vlast jer će ljudi biti slijepi i prevareni svojim vlastitim grijehom (vidi 2 Sol 2,9-10).
Sotona će prevariti mase ljudi, upravo kao što je prevario Evu, uvjeravajući ih u suptilnu, ali snažnu laž: "Bog ne kažnjava za grijeh!"
Pavao kaže da će ova prevara doći "što nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili" (2 Sol 2,10). Zatim dodaje: "Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži" (2 Sol 2,11).
Apostol govori: "Oni koji odbijaju biti poslušni ili poštovati Riječ Božju past će pod snažnu zabludu. Isprva će žmirkati na svoj grijeh, opravdavajući ga. Ali ubrzo će aktivno tražiti poruku lake milosti. Zapravo, izumit će milost koja je daleko od onoga što je Bog namislio. Njegova milost nikada ne vodi do dozvole za grijeh i uvijek vodi do pokajanja!"