PO SUHOJ ZEMLJI - Gary Wilkerson

Bog je rekao Mojsiju kad su djeca Izraelova bila u Egiptu: "Reci Izraelcima da se vrate i utabore pred Pi-Hahirotom, izmeu Migdola i mora, nasuprot Baal-Sefonu. Utaborite se nasuprot ovome mjestu, uz more" (Izl 14,1-2). Bog je nagovijestio da će ih odvesti na novo mjesto.
Bog ih je vodio kroz vrlo stjenovita područja i dok ih je vodio, mogli su u daljini vidjeli Crveno more. Ali kad su stigli na obalu, shvatili su da su zaglavljeni na vrlo malom prostoru – sa stijenama na jednoj strani i vodom na drugoj.
Faraon je vidio njihov položaj i raspoloženo rekao: "Zaglavili su, bez mogućnosti bijega." Bog ih je odveo tamo, ali Izraelci zasigurno nisu bili sretni u vezi s  tim.
Je li vas Bog ikada pozvao na mjesto koje ste smatrali posljednjim mjestom na zemlju gdje biste htjeli biti? Mojsije, koji do te točke nije bio neki snažan vojni vođa i koji je bio u samo nekoliko bitaka, bio je dovoljno mudar da prepozna njihov opasan položaj: "Nisam siguran da smo na dobrom mjestu za vojnu obranu. Zapravo, u zamci smo!"
Da, Mojsije i Izraelci bili su na teškom mjestu, ali Bog je htio dobiti slavu iz te njihove situacije. Bog nam često dopušta da dođemo na teška mjesta jer ima velik plan za nas. Kad mislimo da smo u zamci, bez izlaza, Bog kaže: "Ovo će završiti meni na slavu."
Osjećate li da ste zaglavljeni, svladani, beznadni? Na tom teškom mjestu poduzmite korak vjere i kažite: "Bože, bit ću poslušan usprkos cijene." Kad se to dogodi, stojte na rubu da vidite kako Bog silno radi za vas.
Poznat vam je ostatak priče o Mojsiju i Izraelcima: Bog je učinio da se Crveno more razdvoji i njegova su djeca prešla po suhoj zemlji. Bila je to ogromna pobjeda!