ONIMA KOJI NE BUDU POSLUŠNI

Kroz čitavo Pismo Bog nam daje jasnu sliku o tome kako je važno da smo poslušni njegovoj Riječi. Jedan takav primjer vidimo u životu kralja Šaula, kojemu je Bog dao jasne i specifične zapovijedi kroz proroka Samuela. "Sada idi i udari na Amaleka, izvrši herem, kleto uništenje, na njemu i na svemu što posjeduje; ne štedi ga, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce" (1 Sam 15,3).
Bog je govorio Šaulu kristalno jasnim riječima, međutim, nakon što je otišao u bitku, poslušao je Gospodina samo djelomično. Umjesto da uništi sve i svakoga, poštedio je kralja Agaga pa čak je zadržao i neki plijen iz bitke (vidi 1 Sam 15,7-9).
Samuel je bio pogođen žalošću. Rekao je Šaulu: "Jahve te poslao na vojni pohod i zapovjedio ti: 'Idi, izvrši herem na tim grešnicima, na Amalečanima, vojuj na njih do istrebljenja.' Zašto nisi poslušao riječi Jahvine? Zašto si se bacio na plijen i učinio ono što je zlo u Jahvinim očima?" (1 Sam 15,18-19)
Na toj točki, Pismo nam daje hladnu, neugodnu riječ: "Zato dođe riječ Jahvina Samuelu ovako: 'Kajem se što sam Šaula postavio za kralja: okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovijedi'" (1 Sam 15,10-11).
Opisuje li to vaš život? Je li vam Bog rekao jasnim riječima da se s nečim pozabavite, a vi i dalje visite na tome? Možda vam upravo sada njegov Duh govori ljubaznim, molećivim  glasom: "Tvoj grijeh stoji između nas, prekidajući naše zajedništvo. Ne mogu te dulje blagoslivljati dok ustraješ u njemu. Pouzdaj se u mog Duha da će ti pomoći. Ostavi to, moje dijete."
Bog nam kaže: "Želim čitavo tvoje srce, svu tvoju ljubav – ne samo poslušnost s pola srca!"