BOG MISLI ŠTO KAŽE

Sjedite li pod snažnim propovijedanjem koje s ljubavlju izlaže vaš grijeh? Ako je tako, dopuštate li da vas ta riječ osvjedoči? Ili nastavljate u svom grijehu bez ikakve žalosti?
Ako odbijate upozorenja Duha Svetog, iznova i iznova se ne pokoravajući Bogu, onda ste unovačeni za Antikristov kult. Đavao vas tiho uvodi u svoju tajnu bezakonja. A kad obećavajući, čudotvorni Antikrist dođe, bit ćete zahvaćeni njegovim lažima i predani obmani.
Poslušajte što Pavao kaže o vjernicima koji su u kompromisu, koji odbijaju ljubiti Božju svetu Riječ i biti joj poslušni: "… da budu osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, već pristali uz nepravednost" (2 Sol 2,12).
Ovdje su zlokobni rezultati ne vjerovanja i ne stajanja na Božjoj istini:
  1. Srce postaje otvrdnulo zavodljivošću grijeha.
  2. Sotona radi na otvrdnulom srcu da se opravda, tako da je ono oslobođeno od svakog straha od kazne.
  3. Vjernik osljepljuje lažju koja kaže da ne postoji plaća za grijeh i Sudnji dan.
  4. Vjernik pada kao plijen nauka demona, misleći da je zlo dobro, a dobro zlo.
  5. Na kraju otpada tako daleko od Krista i istine da postaje slijep te ne vidi tko je Antikrist – i završava štujući ga i služeći mu kao bogu.
  6. Sudnjega dana Bog će reći takvoj osobi: "Odlazi od mene, zlotvore!"
Ljubljeni, ne mora biti tako! Bog je donio obećanje saveza da ukloni svu obmanu od nas i da nam pobjedu nad grijehom. Sve što traži je da objavimo rat našem grijehu, govoreći: "Odbijam se pomiriti s tom navikom. Oslobodi me, Oče!" Kad čuje ovu molitvu, poslat će silu Duha Svetog i slavu s neba, tako da đavao neće imati nikakve šanse.
Molite upravo sada da Bog usadi u vas veliko strahopoštovanje za njegovu Riječ. Tražite ga da vam pomogne da budete disciplinirani u čitanju Pisma. I tražite Duha Svetog da vam pomogne uzeti k srcu što čitate – da vjerujete da Bog misli što kaže.