KOKETIRANJE S GRIJEHOM

Grešnici su uvijek bili lišeni istine – prezirući je, gazeći, izrugujući je s omalovažavanjem. Vidio sam primjer toga u The New York Postu, kad je jedan pisac s pouzadnjem izjavio: "Znanost je sad nadomjestila vjeru."
Pavlova velika briga je uvijek bila za one koji su poznavali put istine, ispovijedajući svoju vjeru u Krista, a ipak koketirali s grijehom. "… koji su istinu Božju zamijenili lažju … Zbog toga ih je Bog predao sramotnim strastima" (Rim 1,25-26).
Drugi, držani u ropstvu svojih požuda, okrenuli su se lažnim učiteljima, pokušavajući naći mir. Oni su završili prihvaćajući "pogubna krivovjerja … Mnogi će poći za njihovom razuzdanosti; zbog njih će se zlo govoriti o putu istine" (2 Pt 2,1-2).
Sve Pavlove poruke u vezi s otpadništvom i Antikristom bile su ciljane na takve tjelesne kršćane. One nisu bile za idolopoklonike Rima, neznabošce Grčke, poganska plemena u nepoznatim krajevima. Ne, on ih je namijenio da se čitaju u crkvama, izravno vjernicima!
Vidite, Pavao svugdje poziva narod Božji da ljube istinu – da je istražuju, proučavaju i pokoravaju joj se. U biti je napisao: "Neka istina bude vaš vodič! Tražite Duha Svetog da vam da oči da je vidite, uši da je čujete i srce da je ljubite. Inače, otvorit ćete se za prevaru i završiti vjerujući laži. Sotona će biti u stanju uvesti vas u kult Antikrista!"
Biblija kaže da će u danima uoči Isusova povratka sotona nastojati prevariti i izabrane, ako bi to bilo moguće. Nije važno kako dugo kršćanin hoda s Isusom, suočit će se s iskušenjima kakve nikada u životu nije imao. Čak će i najsnažniji vjernik biti kušan da posumnja u Božju vjernost i ne vjeruje u njegovu svetu Riječ.
"Jer će se pojaviti lažni mesije i lažni proroci te će činiti tolike čudesne znakove da bi zaveli, kad bi bilo moguće, i same izabranike" (Mt 24,24).