RIJEKE ŽIVE VODE - Jim Cymbala

U Starom zavjetu, gdje nije bilo vode, nije bilo života. Tijekom suša, ljudi su umirali. Isto tako, ako živa voda Duha ne teče u nama, mi i naše crkve imat ćemo odsutnost duhovnog života i malo vitalnosti. Upravo kao u pustinji Mojave, nema vode, nema života, nema rasta i nema ploda. Možemo redovito pohađati crkvu i imati savršenu nauku, ali bez Duha Svetog da nas zalije, usahnut ćemo i umrijeti.
Isus je otvoreno govorio o životonosnim svojstvima Duha. "U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao: 'Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: 'Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode'" (Iv 7,37-38). "Potocima žive vode" Isus je mislio na Duha kojega će vjernici kasnije primiti.
Kad Duh Božji dolazi, imamo novi život. Bez Duha Božjega, ostavljeni smo da se borimo sa svojom vlastitom snagom, koja je puna moralne slabosti i grešnih sklonosti. Ali kad Duh dođe, imamo radost, nadu i silu. Isus ovdje ne govori o kapi vode, nego o "potocima žive vode". Duh teče kao potok – sila snage koja ulazi u nas i zatim istječe kako bismo mogli biti blagoslov drugima.
Bog koristi vodu kao simbol Duha Svetog na malo drukčiji način kad kaže: "Bit ću kao rosa Izraelu; kao ljiljan on će cvasti" (Hoš 14,5). Svi smo vidjeli travu i cvijeće na kojima svjetlucaju sićušne kapi osvježavajuće vode. Koristeći ovu metaforu, Bog kaže da će on biti poput rose koja se tiho spušta tijekom noći i ujutro prekriva zemlju. Rosa se ne može stvoriti kad su uvjeti pretopli ili je vjetar prejak. Isto tako, ni mi ne možemo biti osvježeni od Boga kad smo prezaposleni jureći okolo.

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.