VJERA KOJA SE ISPRUŽA - Claude Houde

Abraham je bio čovjek čiji život je bio prožet vjerom koja se ispruža. Znao je da je vjera bez djela mrtva (vidi Jak 2,17). Postanak 14,11-16 koristi jednostavne, međutim, jasne riječi da otkrije svrhu i ljepotu njegove odluke kad je saznao da su Lot i njegova obitelj zarobljeni i da su sve izgubili. "Kad je Abram čuo to … skupi svoju momčad … njih trista osamnaest, pa pođe u potjeru … Povrati sve blago, svoga bratića Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet" (Post 14,14-16).

Važno je dobro pročitati svaku riječi kako bi se u potpunosti shvatila dubina onoga što je ovdje rečeno: "Kad je Abram čuo to", nije čekao, tražio isprike ili odložio to do sljedećeg dana. Nije se sakrio iza nedostatka sredstava niti onoga što nije imao. Kad podsjeća Korinćane, Apostol Pavao zahtijeva da donesemo odluku kad su namjere iskrene, jer one se ne očituju onim što nemamo ili se nadamo imati jednoga dana, nego onim što trenutačno imamo na raspolaganju. "Prihvatljivo je što god dajete, ako gorljivo dajete. I dajte prema onom što imate, a ne što nemate" (vidi 2 Kor 8,12). Pomognite danas nekome s onim što imate. Vjera koja se pruža jednostavno odbija reći Ne.

"Abram, naoružan s tristo osamnaest hrabrih slugu" – zanimljivo je ovdje zamijetiti da je spomenut točan broj. Ja duboko vjerujem da Bog poznaje svakog vjernika koji pomaže onima koji trpe, ali isto tako i svakog vjernika ili crkvu koji odabiru ništa ne učiniti. Postoje neki specifični trenuci u Pismu kad Bog kao da želi da znamo s točnom preciznošću da se broji svaki čovjek. Primjerice, u Nehemiji 3 vidimo pedantno nabrajanje onih koji su čudesno ponovno sagradili zidove koji su bili srušeni.

Dragi čitatelju, to je vjera koja se pruža. Ta vrsta žrtve otvara nebo i stvara nadnaravno. Čitamo ove riječi u priči o Abrahamu kao proročko obećanje svima koji se okreću k nekome tko je povrijeđen, koji je zarobljen ili u potrebi: "Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: 'Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika'" (Post 15,1).


Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.