BOG JE NAŠE UTOČIŠTE

Svijet upravo juri u veliku turbulenciju. Bit će događaji i kaos koji prirodno donose strah. Ali Bog je nama rekao: "U tebi je moja Riječ. U zaklonu si pod sjenom moje ruke. I moje si dijete." Sad je vrijeme da pričvrstimo sigurnosni pojas, otvorimo Bibliju i govorimo našem Ocu tijekom svega toga. On je rekao da nećemo biti oboreni: "Ja postojano imam Gospodina pred očima. On mi stoji s desne strane da se ne pokolebam" (Dj 2,25).

Potičem vas da ovu snažnu riječ iz Izaije učinite svojom vlastitom:

"Podignite oči i razvidite: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu, on ih sve zove po imenu. Zbog velike snage njegove i jakosti sile njegove, nijedno ne izosta.

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: 'Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?' Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.

Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se" (Iz 40,26-31).

Naše zajedništvo s njim rađa povjerenje. Izlijevajući Gospodinu naše potrebe, naše brige, odlazimo s njegovim odmorom i sigurnošću: "U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište" (Ps 62,8).