KNJIGA ŽIVOTA


Ivan piše o Sudnjem danu:

"Zatim opazih veliko bijelo prijestolje … I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige. I druga knjiga, knjiga života, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, po svojim djelima" (Otk 20,11-12).MNOGO KNJIGA

Ivan je tamo na Sudu vidio mnogo knjiga kao i jednu knjigu. Prve knjige su dosjei života svakoga pojedinog grešnika koji stoji pred Sucem. Svaki nevjernik ima knjigu djela zapisanih u nebu i svaka stranica je dosje kako je živio.

Možete li zamisliti kako će to onoga dana biti za prijestupnika kad stane pred Gospodina? Svaka pomisao, riječ i djelo u njegovu životu bit će iznijeti na javu, izloženi da se vidi zlo.NOVO IME

Za pravednike će biti samo knjiga života i kad se ona otvori, nećemo čuti nijednu riječ, nijedan zapisani grijeh ili neuspjeh nijednoga od ljudi Božjih. Zašto? Jer svi su naši grijesi pokriveni pod Isusovom krvi. Jedina stvar koja će se pojaviti u toj knjizi bit će naša imena, zapravo, sadržavat će naše novo, nebesko ime, koje će nam otkriti sam Bog.

Kako naša imena dospijevaju u knjigu života? U trenutku kad svim svojim bićem povjerujemo da je Isus Krist prolio svoju krv za nas, naše se ime zapisuje. To se događa kad prisvajamo pobjedu njegova križa i odlučujemo ga tražiti svim svojim srcem, umom, dušom i snagom.