MIR, MIR!

"Ja stvaram plod usana: Mir, mir" (Iz 57,19). Ovo je jedno od najpoticajnijih obećanja u Riječi Božjoj. Gospodin kaže da će istjerati iz nas duh straha i usaditi u nas svoj nadnaravni duh mira. Izaija ovdje ponavlja riječ "mir" kako bi naglasio da je to trajni mir.

Duh Sveti obećava: "Ja ću u vama stvoriti mir." Jednom kad iskusimo taj mir, on postaje stvaralačka riječ koja teče s naših usana drugima.

Dolazi vrijeme u svakom pojedinom životu kad postajemo potpuno iscrpljeni od svih problema koji se kovitlaju oko nas – osobnih problema koji mogu uključivati obitelj, prijatelje, posao, financije. Postajemo iscrpljeni od svih dolazećih žalosnih poziva koji govore o "lošim vijestima", krizama koje kao da jure izvan kontrole.

Kako, dakle, prisvajamo to čudotvorno, svemoćno ostvarenje mira?

Prvo, moramo priznati da je sav naš strah uzrokovan nevjerom, jer se u potpunosti ne pouzdajemo u silu Duha Svetog koji živi u nama.

Duh Božji je apsolutna punina božanske ljubavi: brižan poput majke; veći u snazi od svih sila u paklu; sveznajući. Međutim, iako znamo sve to, često sjedimo u nazočnosti Duha mrmljajući i prigovarajući te razmišljajući poput napuštene djece.

Kažem vam, nijedan vjernik ne može biti iscijeljen od duha straha – ili naći mir – dok ne preda sve u drage ruke Duha. Moramo sve predati njegovoj volji, vjerujući da je "onaj koji živi u meni veći od onoga koji je u svijetu" (vidi 1 Iv 4,4).