VAŽNO ISUSU I NJEGOVU KRALJEVSTVU

Baka Carosso, majka moje žene Gwen, umrla je u dobi od devedeset pet godina. Bila je žena molitve, tiha i skromna.

Nakon što je otišla da bude s Gospodinom, u njezinu ormaru smo Gwen i ja naši kartonsku kutiju punu čekovnih odrezaka, s datumima od mnogih godina. Baka Carosso je malo trošila na sebe, ali dokazi pokazuju da je mnoge godine podupirale misionare. Slala je male iznose novca odjednom: pet, šest, deset dolara.

Sve to vrijeme baka Carosso mislila je da nije mnogo učinila u djelu kraljevstva. Govorila bi da nema talenta ni službu. Ali ona je Isusu i njegovu kraljevstvu bila važna kao i mnogi misionari koje je godinama požrtvovno podupirala.

Kad naš blagoslovljeni Gospodin nagradi one divne misionare koje je podupirala, baka Carosso dijelit će s njima sav plijen njihovih duhovnih pobjeda na prvoj crti bojišnice. Sjetite se što je Isus rekao za siromašnu udovicu koja je u blagajnu ubacila dvije lepte: "Ova je siromašna udovica ubacila više od sviju" (Lk 21,3). Udovica je dala sve što je imala.

Dok sam ja godinama putovao po prvim crtama evangeliziranja, moja žena Gwen je ostajala kod kuće. Ona je vrlo slična svojoj majci: tiha, skromna i vrlo posvećena svojoj obitelji. Tijekom desetljećâ, dok sam u službi putovao svijetom, većinu sam vremena bio odsutan od kuće. Gwen je morala ostati brinući se za naše četvero djece; uvijek je bila tamo kad su došli iz škole, uvijek kad su iskazali potrebu.

Kad bih se vratio s putovanja, Gwen se radovala sa mnom nad izvješćem o brojnim dušama koje su bile zadobivene za Krista ili ovisnicima i alkoholičarima koji su bili iscijeljeni. Međutim, ona nije bila u mogućnosti ići i to sama raditi.

Mnogo puta čuo sam svoju ženu kako kaže: "Ne mogu propovijedati ili pjevati. Nisam ni pisac. Osjećam da za Gospodina činim tako malo, ako uopće išta." Ali ona je došla do spoznaje da je njezin poziv da bude vjerna žena i majka (a na kraju i baka).

Dok sam pisao ovu poruku, rekao sam ženi: "Onoga dana kad stanem pred Isusa, ako sam bio upotrijebljen za zadobivanje duša ili podizanje pobožnih djela koja mu ugađaju, ako će postojati ikakve nagrade, Gwen, ti ćeš jednako sudjelovati u njima."