NAŠ VISOKI POZIV U GOSPODINU

Zamišljam kako je na dan obračuna apostol Pavao pozvan naprijed. Sve njegove pobjede zadobivanja duša bit će opširno opisane, kao i sve crkve koje je osnovao. Tada će brojni nepoznati muškarci i žene iz Antiohije biti pozvani naprijed da stanu uz Pavla. To su ljudi koji su postili i molili za tog apostola, koji su položili ruke na njega i otposlali ga kao misionara. Potpomagali su ga i žrtvenim darovima.

Zašto će tim drugima biti dan jednak dio kao i apostolu? Jer su odigrali ulogu u svakoj duši koju je Pavao zadobio, svakoj crkvi koju je podigao, svakom putovanju koje je poduzeo.

Bog želi da smo mirni – i da se radujemo – u našem pozivu. Mnogi kršćani osjećaju krivnju što ne služe na inostranom misijskom polju. Ali i ostajanje kod kuće je visok poziv u Isusu Kristu. Ako ljubite Gospodina i hodate po Duhu, možete biti sigurni u svoj poziv. Božja nas Riječ uvjerava: "Ali je Bog udove, i to svaki pojedini od njih, razmjestio na tijelu kako je htio" (1 Kor 12,18).

Vidite li što Pavao ovdje govori? Ako ste starješina u crkvi, imate visok poziv u Gospodinu. Isto vrijedi i za one koji uče u nedjeljnoj školi. Međutim, isto vrijedi i za svaku samohranu majku koja se bori da podigne djecu za Krista. I ona ima visok poziv upravo tamo gdje je.

Ako ste poslovan čovjek, odvjetnik, liječnik, mirujte u svom pozivu. Ako ste prodavač, mehaničar, učitelj, konobar, ne morate pokušavati stvoriti poziv za neko misijsko polje da biste ugodili Bogu. Ako vas sam Duh ne potakne, možete biti mirni tamo gdje jeste.

"Vi ste tijelo Kristovo … I jedne je Bog postavio u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; zatim je dao dar čudesa, onda dar ozdravljanja, dar pružanja pomoći, dar upravljanja, dar različitih jezika.

Zar da svi budu apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi mogu imati darove ozdravljanja? Zar svi mogu govoriti jezike? Zar ih svi mogu tumačiti? Čeznite za većim darovima! A pokazat ću vam još uzvišeniji put" (1 Kor 12,27-31).